Nyheter 27.7.2015

Fru Twinning går i pension

Konsultativa tjänstemannen Eija-Leena Linkola går i pension i september. Hon har under hela sin långa karriär känt ett starkt engagemang för jobbet.

Förutom i Helsingfors har Eija-Leena Linkolas arbetsbord funnits i Paris, Bryssel, Maastricht, Prag och Oslo. Foto: Pia Linkola
Förutom i Helsingfors har Eija-Leena Linkolas arbetsbord funnits i Paris, Bryssel, Maastricht, Prag och Oslo. Foto: Pia Linkola

”Mina arbetsuppgifter har hela tiden varit fascinerande och jag har aldrig behövt släpa mig till jobbet. En trevlig arbetsgemenskap och inspirerande uppgifter har varit kryddan i arbetslivet”, säger Eija-Leena Linkola, som leder utrikesministeriets twinningteam.

Linkola, som gjort en lång och intressant karriär inom statsförvaltningen, kom till utrikesministeriet för tio år sedan för att överföra twinningverksamheten från finansministeriet till utrikesministeriet – och på den vägen är hon. I twinningverksamheten hjälper finländsk expertis samarbetsländerna i att utveckla sin offentliga förvaltning.

Förvaltningsutveckling har gått som en röd tråd genom hennes karriär.

”Många gånger har jag fått starta från noll och sköta ett uppdrag som ingen tidigare skött”, säger hon.

Mångsidig erfarenhet

Twinning blev en del av Linkolas arbete år 1999, då hon vid sidan av många andra uppgifter inledde twinningverksamheten i Finland. I början av 2000-talet arbetade hon under en period i EU-kommissionen med att upprätta reglerna för verksamheten.

Praktisk erfarenhet skaffade sig Linkola i Tjeckien åren 2001–2003.

”Min uppgift var att göra de tjeckiska ministerierna redo för EU och lägga om personaladministrationen och budgeteringen. Där ledde jag ett omfattande projekt för finansministeriet, med totalt 50 finländska och franska sakkunniga”, berättar hon.

Enligt Linkola har twinning varit en framgångssaga för kommissionen, och verksamheten har utvidgats till flera nya områden. Totalt 25 länder är med i verksamheten och det dagliga samarbetet.

Enligt Linkola är ett öppet och stort antal samarbetspartner kryddan i arbetslivet. ”Man måsta ta alla på olika sätt, eftersom verksamhetskulturen och verksamhetssätten varierar.”

Twinningarbetet görs med tanke på resultaten.

”Resultatstyrning är något som redan tidigare varit i bruk vid finansministeriet. Vårt team har egna resultatmål som vi följer noga. Vi har överskridit dem flera år”, säger Linkola.

Marknadsföring och bollplank

Marknadsföring är en viktig del av arbetet, eftersom man måste få myndigheternas och ministeriernas ledning att bli intresserade och engagera sakkunniga i verksamheten.

”Kostnadstrycket är hårt överallt och myndigheterna överväger noga hur de sysselsätter sina sakkunniga. Det verkar ändå som om man värdesätter de möjligheter till internationellt samarbete inom utveckling som twinningverksamheten erbjuder. Det ökar myndighetens kompetens och internationella synlighet”, menar Linkola.

Myndigheterna behöver hjälp med att hitta de rätta försäljningsargumenten också under anbudsfasen, eftersom konkurrensen om projekten är hård medlemsländerna emellan. Det är inte ovanligt att t.o.m. sex anbud tävlar om ett projekt.

Enligt Linkola är de finländska myndigheterna inte vana att betona sina starka sidor och sälja sitt kunnande.

Skogsarbete, resor och konsultarbete

Eija Linkola tänker njuta av sommaren vid sin sommarstuga med bl.a. skogsarbete. I höst hägrar expertuppgifter för den nya pensionären.

”Jag har tänkt prova på att arbeta inom den privata sektorn, till exempel som konsult”, säger hon.

Korta sejourer i olika länder har ingått i arbetet vid utrikesministeriet. ”Det vore fint att bekanta sig med dessa länder bättre. De senaste tre åren har jag till exempel arbetat med Grekland och Kroatien. Den fina grekiska arkipelagen lockar”, berättar hon och nämner att även Marocko intresserar.

Inom ramen för twinningverksamheten bedrivs samarbete med EU:s kandidatländer och med de sydliga och östliga grannländerna. Samarbetet finansieras genom EU:s finansieringskanaler för grannskaps- och utvidgningspolitiken.

Finland har fått sammanlagt 175 projekt till ett genomsnittligt värde av 1–1,5 miljoner euro var. Av dem ansvarar Finland för hundra, och i resten deltar ett annat medlemsland. Unionen betalar de direkta kostnaderna för projekten.

”På sätt och vis får vi tillbaka en del av våra medlemsavgifter till EU och får fotfäste i samarbetsländerna. Genom att utveckla förvaltningen och lagstiftningen har vi lagt grunden för en bättre affärsverksamhet och andrahandsmarknad för finländska företag. Finlands offentliga förvaltning är högklassig och det är med stolthet som jag har fört ut den i världen. Jag kan lugnt gå i pension”, säger Linkola.

Marja-Leena Kultanen

Skribenten arbetar som kommunikationsplanerare vid utrikesministeriet.