Nyheter 18.8.2015

EU söker nya översättare

Är du intresserad av en karriär vid Europeiska unionens institutioner? Anmälan till EU:s uttagningsprov för finskspråkiga översättare pågår som bäst. För att kunna söka ska du ha avlagt en minst treårig högskoleexamen och ha fullständiga kunskaper i finska samt ingående skriftliga kunskaper i två andra av EU:s officiella språk. Ett av språken måste vara engelska, tyska eller franska. Din högskoleexamen kan vara från vilket område som helst.

Bild: Tiina Räinä
EU-översättarna Kati Niemi, Jarkko Ahola och Mikael Reiman berättade om sitt arbete på ett informationsmöte som Europeiska kommissionens representation i Finland arrangerade i Helsingfors den 13 augusti.
EU-översättarna Kati Niemi, Jarkko Ahola och Mikael Reiman berättade om sitt arbete på ett informationsmöte som Europeiska kommissionens representation i Finland arrangerade i Helsingfors den 13 augusti.

EU rekryterar genom öppna uttagningsprov

Rekryteringen inom EU sker genom så kallade öppna uttagningsprov. Uttagningsprocessen sker i flera faser under vilka de sökandes kompetens och lämplighet testas. Den första fasen är ett datorbaserat flervalsprov för att testa sökandens språkliga, numeriska och abstrakta slutledningsförmåga. Flervalsprovet är också den första utgallringen av de sökande.

De sökande som har klarat av det inledande flervalsprovet kallas till de följande provfaserna, såsom översättningsprov samt intervjuer och tester på engelska, tyska eller franska.

Efter uttagningsprovet väljer Europeiska rekryteringsbyrån EPSO ett på förhand bestämt antal tjänstemannakandidater. Tjänstemannakandidaterna skrivs in på en reservlista från vilken EU-institutionerna rekryterar översättare enligt behov till Bryssel eller Luxemburg.

Att jobba som översättare

Att översätta för EU är ett jobb som kräver ett mångsidigt kunnande eftersom arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. ”Det bästa med att översätta är den intellektuella utmaning som jobbet erbjuder”, berättar Mikael Reiman som har arbetat som översättare sedan 1997.

Översättarnas huvudsakliga uppgifter är att översätta och att granska texter. Vid Europeiska kommissionen arbetar de finskspråkiga översättarna mest med texter som översätts från engelska till finska.

Därutöver granskar de texter som har översatts till finska och de kan också arbeta på deltid som terminologer. Kommissionen bereder sina översättare också tillfälle att delta i språkkurser vid sidan av jobbet.

Internationell stämning 

Tjänstemän som flyttar utomlands får hjälp av EU med att ordna dagvård och skolgång för sina barn. Europaskolorna ger tjänstemännens barn undervisning på deras eget modersmål. Medan barnen går i skola trivs föräldrarna på sitt jobb som karaktäriseras av ett gott arbetsklimat. Ett jobb inom EU ger garanterat en internationell arbetsmiljö.

 ”Det bästa med att arbeta som översättare är arbetskamraterna. Det finns alltid kolleger som du kan ventilera dina översättningsproblem med”, säger Kati Niemi som är anställd vid Europeiska kommissionen i Luxemburg.

EU-uttagningsprovet för översättare pågår till den 1 september 2015.

Ansökningsblankett

En Facebook-grupp har öppnats för de sökande

Exempel på test från tidigare uttagningsprov finns i avsnittet ”Translators (AD)”