Nyheter 18.9.2015

Finland och EU aktiva arktiska aktörer

 

EU:s arktiska meddelande håller som bäst på att beredas med kommissionens medverkan under utrikestjänstens ledning. Samtidigt förbereder Finland sitt ordförandeskap i Arktiska rådet under perioden 2017-2019. Enligt Finlands arktiska ambassadör Aleksi Härkönen är det viktigt att agendan för det kommande ordförandeskapet överensstämmer både med Finlands arktiska strategi och med EU:s riktlinjer.

Bild: Arktiska rådet
Arktisen neuvoston puheenjohtajanuija on nyt Yhdysvalloilla. Vuonna 2017 se siirtyy Suomelle. Kuva: Arktinen neuvosto
Arktiska rådets nuvarande ordförande är USA. Finland tar över ordförandeskapet år 2017.

Finland stödjer EU:s aktiva roll inom den arktiska regionen

Arbetet för att färdigställa EU:s arktiska meddelande skjuts sannolikt fram till början av året. Finland har aktivt strävat efter att påverka EU:s arktiska politik och i detta syfte framfört många synpunkter även angående det kommande meddelandet.

Enligt Finland är det viktigt att EU satsar på forskning och innovationer samt på att förbättra infrastrukturen i de nordliga områdena. Det är också viktigt att vara beredd på de ändringar som klimatförändringen medför.

”Den ekonomiska utvecklingen inom den arktiska regionen förutsätter ansvarsfulla beslut och att villkoren för hållbar utveckling iakttas. EU bör naturligtvis vara en vägvisare även i de globala klimatförhandlingarna” betonar Aleksi Härkönen.

Trafiken och annan verksamhet kommer i framtiden att öka inom den arktiska regionen. Beredningen för att reglera denna verksamhet enligt folkrätten bör inledas i god tid. I många ärenden, såsom i fiskeärenden, faller regleringen under EU:s behörighet, och därför är det nödvändigt att EU deltar i beredningen.

Mer arktisk forskning i Finland?

Finland har i snart tio år arbetat för att EU:s arktiska informationscentrum inrättas i Finland. Rovaniemi har inga starka konkurrenter, men EU har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Bild: Arto Vitikka/Arktikum
Arktikum_Iso_kuva. Kuva: Arktikum.
Det arktiska centret vid Lapplands universitet ligger i Arktikum i Rovaniemi.

”Vi önskar att EU:s arktiska informationscentrum snarast möjligt inrättas i Rovaniemi. Dessutom föreslår vi att EU ska främja grundandet av ett internationellt arktiskt centrum för testning, övning och utbildning (ArcMaTe) i Finland.”

USA och EU går i samma takt i klimatfrågor

EU:s roll i det Arktiska rådet är oklar. EU har anhållit om observatörsstatus i rådet, men har inte beviljats detta på grund av Kanadas och sedermera även Rysslands motstånd. Enligt Finland är det ytterst viktigt att utveckla EU:s arktiska politik, eftersom EU i varje fall är en central aktör inom den arktiska regionen. 

”Vid GLACIER-konferensen i Alaska koncentrerades det på arktiska klimatfrågor, och USA:s president och utrikesminister tog modigt ställning till dessa ärenden. Det kan sägas att USA och EU går i samma takt i klimatfrågor. Också EU gjorde sig synlig i konferensen i Anchorage genom att skicka fiske- och miljökommissionär Vella till mötet”, konstaterar Härkönen.

Finland har inlett förberedelserna för sitt ordförandeskap.

Finlands period som ordförandeland samordnas av utrikesministeriet. Agendan för ordförandeskapet bereds i ett samarbete mellan hela statsförvaltningen och olika intressentgrupper.

Under sitt ordförandeskap vill Finland framhäva kontinuitet och flexibilitet. I agendan för det nuvarande ordförandelandet USA finns flera mål som Finland lätt kan understöda. Å andra sidan måste man – som alltid när det gäller internationell politik – vara beredd på att förhållandena ändras.

Agendan för Finlands ordförandeskap ska dessutom överensstämma både med Finlands egen arktiska strategi och med EU:s riktlinjer.

USA publicerade sin agenda redan ett halvt år innan det tog över ordförandeskapet och Finland strävar efter detsamma. Trots att beredningsarbetet nyss har börjat vet man redan nu att åtminstone miljöfrågor, hållbar utveckling och urfolken kommer att stå högt på agendan.