Nyheter 19.10.2015

Avdelningschef Liisa Talonpoika är optimist trots alla kriser

Den nya chefen för utrikesministeriets Europaavdelning Liisa Talonpoika berättar att det egentligen är en slump att hon började arbeta med EU-frågor.

Liisa Talonpoika. Kuva: Marko Huttunen
Avdelningschef Liisa Talonpoika anser att kvalitet bara kan uppnås genom samarbete både inom ministeriet och på EU-nivå.

”En av mina första uppdrag som attaché år 1990 råkade vara på den handelspolitiska avdelningen där man just då höll på att förbereda Finlands avtalsförhandingar med EES. Efter en utlandskommendering väntade en plats vid EU-sekretariatet som på den tiden var placerat vid utrikesministeriet. När sekretariatet flyttades över till statsrådets kansli var det naturligt att ta emot en kommendering till Bryssel”, minns Talonpoika.

På den vägen är hon fortfarande, Europa och EU-ärenden har visat sig vara hennes öde.

”Jag beslutade redan i början av karriären att det lönar sig att lära sig EU eftersom Finland blivit medlem. ”

”Nu har Finland hört till EU i tjugo år. Jag hör numera sällan någon diskussion om medlemskapet är en bra idé eller inte. Det är på sätt och vis redan en självklarhet, fördelarna är flera än nackdelarna”, sammanfattar Talonpoika.

Samordning och samarbete

Utrikesministeriets Europaavdelning har som uppgift att koordinera de EU-ärenden som hör till ministeriets ansvar. Inom EU har takten blivit snabbare hela tiden, till exempel hålls toppmöten betydligt oftare idag än bara för några år sedan. Det påverkar såklart också Europaavdelningens arbete.

Allting sköts nog, trots pressen, säger Talonpoika. Samarbete, inte silotänkande, är grunden till allt och garanterar kvaliteten. Det är i allas intresse att utrikesministeriet och utrikesrepresentationen betjänar både den övriga statsförvaltningen, företagen och finländarna väl.

Från kriser till eldsvådor

Man brukar säga att EU utvecklas genom kriser. Och EU har verkligen genomgått många olika kriser.

”Också tidigare hade EU svåra ärenden på sitt bord. Men nu kan vi redan tala om att släcka bränder. Vi har den ekonomiska krisen, Ukrainas kris och migrationen, som just nu är den mest akuta frågan”, konstaterar Talonpoika.

EU har varit en enda krishanteringsinsats under de senaste åren och då är Europeiska unionen inte alls någon krishanteringsorgansation.

”På grund av kriserna förlorar vi en massa energi och fokus på det egentliga arbetet, det vill säga att bereda lagar. Det är och förblir EU:s grundläggande uppgift och den hamnar nu i skuggan på grund av kriserna. Över hälften av Finlands lagstiftning kommer i en eller annan form från EU-maskineriet, så det är en viktig sak. ”

Trots allt säger Talonpoika att hon är optimist:

”Jag tror vi har lärt oss av det som gått fel, till exempel rörande EMU. Nu måste vi bara göra annorlunda i fortsättningen, till exempel när det gäller att följa gemensamma regler. ”

”EU:s utrikestjänst ger EU muskler att agera mera kraftfullt inom utrikespolitiken. Eftersom de stora kriserna och problemen ofta ligger utanför Europas gränser behöver vi också globalt samarbete med bland annat FN och stormakterna. ”

Det viktiga representationsnätverket

En av Europaavdelningens viktigaste uppgifter är att stödja Finlands representationsnätverk i världen.

”Det är vår uppgift att stöda beskickningarna så att de kan koncentrera sig på att göra rätt saker. Beskickningarnas rapportering är viktig, det arbetet utför ingen annan finländsk organisation. Analyser om varför ett land gör som det gör och vart utvecklingen är på väg är viktig information både för ministeriet och för till exempel företag”, framhåller Talonpoika.

Hobbyer utan tidspress

Efter all tidspress och mötesrumba slappnar Talonpoika av med lugna hobbyer.

”När jag arbetade som ambassadör i Haag, varifrån jag återvände den här hösten, blev jag på allvar intresserad av trädgårdsskötsel. När jag sysslar med trädgården förlorar jag tidsuppfattningen helt.” Också kravlöst uteliv och cykling fungerar som motvikt till vardagens jäkt.