Nyheter 27.10.2015

Europeiska unionen och migrationen

Instabiliteten i EU:s södra grannskap har ökat antalet människor som försöker ta sig till Europa. EU har ställt upp följande mål för att svara mot migrationstrycket kring Medelhavet:

  • Att förhindra att människoliv går förlorade och att skydda dem som behöver hjälp
  • Att utrota de brottsliga nätverken för människohandel och människosmuggling
  • Att ingripa i de bakomliggande orsakerna till illegal migration
  • Att erbjuda lagliga möjligheter till migration

Den 23 september presenterade kommissionen en mängd åtgärder som ska vidtas omedelbart. Åtgärderna kan delas in på följande sätt: 1) operativa åtgärder, 2) ekonomiskt stöd, 3) verkställande av EU:s lagstiftning. Förteckningen med åtgärder godkändes under stats- och regeringschefernas inofficiella möte i september.

Europas gemensamma ansvar

Den stora mängden immigranter och flyktingar som anländer till Europa är en stor utmaning för alla EU:s medlemsländer. Det finns inte en enkel orsak som förklarar den påtvingade migrationen, men för tillfället spelar de utdragna konflikterna i Syrien, Irak och Afghanistan en betydande roll, liksom konflikterna i Afrikas horn och kriserna i Västafrika.

Foto: Europeiska kommissionen
Hotspot-järjestelykeskus Kreikassa
En så kallad flyktingsluss eller hotspot-mottagningscentral i Grekland. EU anser att det är viktigt att det inrättas flera hotspot-anläggningar. Människor köar för att registrera sig framför mottagningscentralen.

Den okontrollerade migrationen till EU försätter medlemsländerna i en svår situation och det krävs gemensamma åtgärder för att svara på de utmaningar migrationen ställer. På lång sikt är det allra viktigast att komma åt de bakomliggande orsakerna till den påtvingade migrationen och att försöka hitta övergripande åtgärder för att påverka dessa orsaker.

Turkiet i nyckelroll

Europeiska rådets möte den 15 oktober behandlade övergripande åtgärder för att hantera migrationen. Vid sidan av EU:s egna åtgärder har samarbetet med Turkiet en nyckelroll när det gäller att lösa krisen.

Foto: Europeiska kommissionen
Frontex
Under toppmötet drog stats- och regeringscheferna upp riktlinjer i fråga om behovet av att stärka den yttre gränskontrollen och den gemensamma återsändandepolitiken.

EU har som mål att komma överens om en gemensam handlingsplan med Turkiet. På lång sikt är EU också beredd att påskynda avtalet om viseringsfrihet.

Målet för toppmötet i Valletta i november är att enas om konkreta åtgärder tillsammans med de afrikanska länderna.

När det gäller unionens egna åtgärder påskyndar Europeiska rådet de interna omplaceringar som man redan kommit överens om. Under toppmötet drog stats- och regeringscheferna även upp riktlinjer gällande behovet av att stärka den yttre gränskontrollen och den gemensamma återsändandepolitiken. Vikten av att inrätta så kallade hotspot-mottagningscentraler, eller flyktingslussar, inom överenskomna tidsramar betonades.