Nyheter 13.11.2015

Kommissionens arbetsprogram 2016 – No time for business as usual

 

Kommissionen har publicerat sitt arbetsprogram för år 2016. Programmet är upplagt enligt de prioriteringar som ordförande Jean-Claude Juncker lade fram i början av mandatperioden. De största frågorna som kommissionen få jobba med 2016 gäller sysselsättning, tillväxt, investeringar och hållbar utveckling.

Bild: Europeiska kommissionen
Jyrki Katainen, komissio
Jyrki Katainen, kommissionens viceordförande, och Elżbieta Bieńkowska, kommissionär med ansvar för EU:s inre marknad och industri, på en presskonferens den 28 oktober om en strategi för EU:s inre marknad.

Ekonomisk tillväxt och bättre lagstiftning

Den svaga ekonomiska tillväxten under den senaste tiden är en av de största utmaningarna för EU. I sitt program betonar kommissionen vikten av att stärka den inre marknaden, att råda bot på långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet och att ta vara på innovationer och den digitala kapitalmarknaden som drivkrafter för ekonomisk tillväxt.

Med hjälp av en ny strategi för EU:s inre marknad försöker man påskynda en modernisering av den inre marknaden och öka rörligheten bland yrkesutövare.

I arbetsprogrammet behandlas också frågan om bättre lagstiftning. Programmet innehåller 23 nya initiativ, vilket är mindre än under tidigare år. Vid sidan av de nya initiativen har kommissionen för avsikt att åter se över och vid behov även upphäva gällande direktiv och bestämmelser. På agendan för bättre lagstiftning finns bland annat 20 planerade upphävanden. Dessutom vill kommissionen skärpa tillsynen över genomförandet av direktiven.

Förnybar energi och återvinning

Kommissionen har som mål bland annat att främja marknadstillträdet för ny hälsoteknik. I Finland finns det kunnande inom denna sektor, liksom också inom bioekonomi. I Finland är bioenergi den viktigaste formen av förnybar energi.

Bild: Flickr/Kevin Dooley
Kierrätys, recycle

Kommissionen tänker också förbättra förutsättningarna för återvinningsekonomi; återvinning och återanvändning av avfall används allt oftare för att utveckla nya råvaror och resurser. Vidare tar kommissionen sikte på att säkerställa den framtida marknaden för biobränslen. Detta är ett viktigt mål också för Finland med tanke på att vi ska kunna nå de uppställa utsläppsmålen.

Finlands mål som medlem i Europeiska unionen bygger på ekonomisk tillväxt, ny stabilitet och säkerhet.

Kommissionens arbetsprogram på svenska