Nyheter 4.1.2016

EU-puheenjohtajuus siirtyy Alankomaille

Nederländerna är Europeiska unionens nästa ordförandeland. Landet inledde sin halvårsperiod den 1 januari. Ordförandeskapet övergår från Luxemburg till Nederländerna. Den ordförandeperiod som inleds 2016 är redan Nederländernas tolfte period. Senast var landet ordförande 2004.

Bild: Europeiska unionen
LUX ja Hollanti. Kuva: EU
EU-ordförandeskapet övergår från Luxemburg till Nederländerna den 1 januari. På bilden Nederländernas premiärminister Mark Rutte (till vänster) och Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel.

De länder som har hand om ordförandeskapet har ett nära samarbete i grupper på tre. Ordförandetrion ställer upp mål på lång sikt och gör upp ett gemensamt program där de frågor och huvudteman räknas upp som rådet ska behandla under 18 månader. Utgående från detta program gör var och en av de tre länderna upp sitt eget mera detaljerade halvårsprogram.

Under sin ordförandeperiod samarbetar Nederländerna med de följande ordförandeländerna, dvs. Slovakien och Malta.

Nederländerna kommer att koncentrera sig på det väsentliga

Som EU-ordförandeland kommer Nederländerna att koncentrera sig på sådana frågor som har betydelse för medborgarna och ekonomin på hela Europas nivå; tillväxten, sysselsättningen och innovationer.

Det blivande ordförandelandet har fastställt fyra delområden som det särskilt kommer att koncentrera sig på:

  • Migrationen och den internationella säkerheten
  • Europa med uppgift att främja innovationer och skapa arbetsplatser
  • En sund ekonomi och ett starkt euroområde
  • En klimat- och energipolitik med sikte på framtiden

EU-ordförandelandet driver lagstiftningsarbetet framåt och sörjer för kontinuitet

EU-ordförandeskapet för ett halvt år i sänder cirkulerar mellan alla de 28 medlemsländerna. Ordförandelandet har det huvudsakliga ansvaret för arbetet i Europeiska unionens råd och betydande möjligheter att påverka i de frågor som tas upp och behandlas under ordförandeperioden.

Ordförandelandet leder ministerrådets arbete, med undantag för utrikesrådet, och det förberedande arbetet i arbetsgrupper bestående av tjänstemän. Arbetsgrupperna bereder EU:s beslut och kommande lagstiftning, om vilka ministrarna beslutar vid ministerrådsmötena.

 Ordförandelandet representerar rådet i relationerna till andra EU-organ, i synnerhet kommissionen och Europaparlamentet. Det har till uppgift att försöka nå samförstånd om rättsaktsförslagen vid trepartsmöten, inofficiella förhandlingar och förlikningskommitténs möten.

  • Nederländernas EU-ordförandeperiod på Twitter @EU2016NL