Nyheter 27.1.2016

Ulkoministeriö evästää opettajia Educa-messuilla

Educa-mässan för utbildningsområdet ordnas i Helsingfors mässcentrum fredagen den 29 och lördagen den 30 januari. I utrikesministeriets monter 6a79 hittar du aktuell information om EU, om Finlands utvecklingssamarbete och de nya globala målen för hållbar utveckling.

Bild: Eurooppatiedotus
Educa_2015
Det var liv och rörelse i vår monter förra året! Välkommen i år igen!

Europainformationen och enheten för utvecklingsinformation presenterar sina nyaste material för lärare. Genom en enkät vill vi fästa särskild uppmärksamhet vid hur skolorna kan använda vårt material.

Europainformationen och enheten för utvecklingsinformation presenterar sina nyaste material för lärare. Genom en enkät vill vi fästa särskild uppmärksamhet vid hur skolorna kan använda vårt material.

Europainformationen erbjuder både klassiker och nyheter

Europainformationen deltar i utbildningsmässan både med klassiska produkter och med några nyheter.

Till de bekanta materialen hör Europakartan, som kommit ut i en nyutgåva 2016, bokmärken med EU:s medlemsländer på finska och svenska och såklart boken EUbasfakta, på finska EU-perusteos, som kommit ut i ny upplaga på båda språken.

Europeiska unionen i korthet

Det finns också en ny broschyr på svenska med namnet EU i korthet och på finska EU lyhyesti. Till den färska broschyren hör fyra 3–10 minuters videor som man hittar på Europainformationens YouTube-sida.

De är riktade till ungdomar och behandlar aktuella ämnen som migration och flyktingskap, Erasmus-utbyte, digitalisering och civilsamhällets påverkan inom EU. Alla videor är textade till svenska och filmen om migrationen även till engelska.

Arktiska ärenden

Finland blir ordförande i Arktiska rådet i april 2017.

Europainformationen erbjuder två intressanta videor som introducerar eleverna till Arktis förhållanden och stämning: Att undersöka snön och Sökandet efter den arktiska formen. Den senare handlar om ett företag grundat av två snowboardkompisar som tillverkar ekologiska brädor utan bindningar. Också de här videorna är textade till finska och engelska.

Boken Arktiska variationer kommer ut på finska, svenska, engelska och samiska till bokmässan i Helsingfors i oktober.

I vår monter delar vi också ut en enkät om Europainformationens videor.

Utvecklingskommunikationen och Världen 2030

Utvecklingskommunikationen presenterar undervisningsmaterialet Världen 2030 som blev färdigt på hösten och riktar sig till högstadier och gymnasier. Materialet presenterar Finlands utvecklingssamarbete och globala utmaningar på finska och svenska. Det ingår en cirkulerande utställning, en webbplats och uppgifter till stöd för undervisningen.

Materialet kan användas i flera olika ämnen när man behandlar frågor som rör till exempel framtiden, hållbar utveckling eller aktivt medborgarskap. Materialet introducerar de här temana genom två länder, Kenya och Vietnam, och två ungdomar som bor där, Naomi och Dai.

I utrikesministeriets monter finns också information till lärare om de nya globala målen för hållbar utveckling som FN:s medlemsstater enades om i september. Agenda 2030 och de globala målen styr arbetet för hållbar utveckling fram till 2030 överallt i världen – även i Finland.

Utrikesministeriet har deltagit i Educa-mässan redan i över tio år. Förra året deltog över 14 000 personer i mässan för utbildningsområdet.