Nyheter 1.3.2016

Uudistunutta Eurooppa-tiedotustukea myönnettiin 40 hankkeeseen

 

Utrikesministeriets Europainformation beviljar årligen statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation. Resultaten från ansökningsomgången 2016 är nu klara. I år beviljades 374 000 euro i understöd.

Kansalaisjärjestöt tiedottavat EUsta.Kuva_Eurooppatiedotus, Kansalaisjärjestöt tiedottavat EUsta.Kuva_Eurooppatiedotus

Syftet med statsunderstödet för medborgarorganisationernas Europainformation är att öka kunskapen och diskussionen om Europeiska unionen i Finland. I ansökningsomgången 2016 prioriterades särskilt migrationen, EU:s relationer till sina närmaste grannländer, EU och det nordiska samarbetet, EU och den arktiska regionen samt EU och Östersjön.

Övriga tyngdpunkter var EU:s energi- och klimatpolitik och ekonomin, t.ex. sysselsättningen, och utvecklingen av Ekonomiska och monetära unionen samt EU:s och USA:s förhandlingar om ett investerings- och frihandelsavtal (TTIP)

 År 2016 sökte 44 organisationer understöd för 50 projekt. 

Nya bestämmelser om informationsunderstödet

”Inför ansökningsomgången 2016 har bestämmelserna om understödet för Europainformation förnyats för första gången sedan 1990-talet”, berättar Juhana Tuomola, informatör.

I det svåra ekonomiska läget stöder reformen organisationernas verksamhet och deras möjligheter att genomföra informationsprojekt som gäller EU och Europa.  Till skillnad från tidigare år får 30 procent av det beviljade stödbeloppet användas till lönekostnader. Även kostnader för administrationen av projektet godkänns till ett belopp av högst 10 procent av stödbeloppet.