Nyheter 21.3.2016

EU ja Turkki sopivat uusista toimista muuttoliikevirran hallitsemiseksi

Statsrådets kommunikationsavdelning  18.3.2016 19.09

PRESSMEDDELANDE 119/2016

EU-ländernas ledare och Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu har den 18 mars i Bryssel enats om ytterligare åtgärder för att stävja den okontrollerade migrationsrörelsen från Turkiet till EU-länderna.

– EU−Turkiet-avtalet som Europeiska rådet har finslipat tillsammans med Turkiet är ett stort steg på vägen mot en europeisk lösning för att dämma upp den oorganiserade migrationen och för att skapa mänskligare förhållanden för de flyktingar som behöver internationellt skydd, sade statsminister Juha Sipilä.

Den gemensamma deklarationen fastställer följande åtgärder:

  • Alla som efter den 20 mars oorganiserat anländer till Grekland från Turkiet återsänds till Turkiet.

Detta ska ske i enlighet med EU-rättens och den internationella rättens principer och följaktligen är massåtersändningar uteslutna.

Varje asylansökan behandlas individuellt i Grekland i samarbete med UNHCR.

  • För varje syrier som återsänds från Grekland till Turkiet tar EU emot en syrisk kvotflykting från Turkiet.

Arrangemanget genomförs inom ramen för de åtaganden som tidigare gjorts i EU.

  • Turkiet vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra att det uppstår nya migrationsrutter från Turkiet till EU.
  • Om Turkiet uppfyller kriterierna, träder visumfrihet till EU i kraft senast vid utgången av juni.
  • De tre miljarder euro som EU tidigare har lovat anvisa flyktingarna i Turkiet påskyndas, till exempel genom sjuk- och hälsovårds- och utbildningsprojekt. Vid behov är EU beredd att besluta om ett villkorligt ytterligare stöd till Turkiet i samma storlek till utgången av 2018.
  • Turkiets förhandlingar om medlemskap i EU påskyndas genom att förhandlingskapitel 33 (budget) öppnas till utgången av juni.
  • EU och Turkiet ska samarbeta för att förbättra det humanitära läget i Syrien, så att människorna inte blir tvungna att fly.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden) tfn 0295 160 406, statsrådets kansli