Nyheter 8.4.2016

Euroopan Meripäivä 2016 toukokuussa Turussa

Åbo stad står värd för konferensen Havets dag i Europa (European Maritime Day, EMD) den 18–19 maj 2016 i Logomo i samarbete med Europeiska kommissionen och finska staten.

Konferensens huvudtema är Investing in competitive Blue Growth – smart and sustainable solutions. Med temat vill man framhäva den stora potential havsrelaterad ”blå tillväxt” har för hela samhället. I fokus ligger främjandet av hållbar tillväxt inom havsnäringen och de utmaningar och lösningar som finns i de nordliga områdena.

Ett tusental experter inom maritima frågor kommer till Åbo från olika delar av Europa

EMD är det mest anmärkningsvärda årliga evenemanget inom havsnäringen i Europa. Till Åbo väntas uppskattningsvis tusen beslutsfattare inom havsnäringen samt experter och representanter för näringslivet från olika håll i Europa. Under öppningsceremonin talar bland annat Karmenu Vella, EU-kommissionär för miljö-, havs- och fiskerifrågor, och kommunikationsminister Anne Berner.

Konferensen ger aktörer inom havsnäringen möjlighet att presentera sin verksamhet och nätverka på evenemanget Networking Village samt Enterprise Europe Networks matchmaking-evenemang. Deltagarna har även möjlighet att bekanta sig med havskunskapen i regionen genom olika besök (bland annat på NaviGate-mässan).

Euroopan Meripäivä 2016

EU:s Östersjöstrategi framme

Östersjöambassadören Erja Tikka från utrikesministeriet påpekar att konferensen i Åbo är ett ypperligt tillfälle att förevisa finländskt maritimt kunnande. ”Det finns finländska toppnamn på programmet. I Logomo förevisas det arbete som görs för ren sjöfart och bättre sjösäkerhet inom ramarna för EU:s Östersjöstrategi. På det här sättet kan vi lyfta Finlands och Östersjöregionens maritima profil i Europa och i hela världen”, framhåller Tikka.

”Blå tillväxt, det vill säga de maritima näringarna som omfattar allt från fartygsbyggande till fiske, är viktiga för Finland och för hela Östersjöregionen.”

Havets dag i Europa har firats kring den 20 maj sedan 2008 genom ett beslut av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.