Nyheter 16.5.2016

Suomi, EU ja arktinen alue

Finland är en aktiv arktisk aktör, som på ett hållbart sätt kan förena de krav som den arktiska miljön ställer och de möjligheter till näringsverksamhet som området erbjuder genom att utnyttja internationellt samarbete. Finland anser även att det är viktigt att utveckla EU:s politik i den arktiska regionen. På denna webbplats samlar vi nyheter om arktiska ärenden.

Bild: United Nations Photo/Mark Garten
Arktinen jää. Kuva: United Nations Photo / Mark Garten

Målsättningarna för Finlands politik i den arktiska regionen är

  • att stärka det multilaterala samarbetet
  • att påverka Europeiska unionens politik för Arktis.
  • att lyfta fram den finländska expertisen.

Finland förbereder sig för ordförandeskapet i Arktiska rådet 2017–2019.

Finland anser att det är viktigt att utveckla EU:s  egna politik i den arktiska regionen, eftersom EU  i vilket fall som helst är en central, arktisk aktör.

Även EU är en aktör i Arktis

Även Europeiska unionen är en arktisk aktör. För närvarande är tre EU-medlemsländer, Finland, Sverige och Danmark, medlemmar av Arktiska rådet. Europeiska unionen är en globalt betydande aktör inom åtgärder mot klimatförändringar och den arktiska regionen är speciellt känslig för konsekvenserna klimatförändringarnas följder

EU:s ställning i Arktiska rådet är oklar. EU har ansökt om en observatörsställning, men på grund av att först Kanada och senare Ryssland framfört invändningar har detta inte genomförts.

Ekonomiskt sett är EU det största marknadsområdet inom den arktiska regionen. EU har även omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt inom den arktiska regionen.

EU:s politik för Arktis har tre målsättningar:

  • Att skydda den arktiska naturen samt befolkningen som är bosatt inom den arktiska regionen, speciellt genom åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och för att utnyttja hållbara naturresurser.
  • Att stöda och främja hållbart utnyttjande av naturresurser till exempel inom gruvindustrin och trafiken, speciellt inom havspolitiken.
  • Internationellt samarbete och dialog inom den arktiska regionen.

Läs mera om EU:s politik inom den arktiska regionen.