Nyheter 30.5.2016

Utrikesminister Soini: EU bör stärkas som säkerhetsgemenskap

Pressmeddelande 104/2016
30.5.2016

”Europeiska unionen borde koncentrera sig på sin grundläggande uppgift: att trygga medborgarnas säkerhet. En djupare integration är inte lösningen på EU:s problem. De gemensamma avtalen måste följas”, konstaterade utrikesminister Timo Soini i sitt tal under Utrikespolitiska institutets seminarium i Helsingfors måndagen den 30 maj.

Seminariet gick under rubriken ”How to Resolve Europe’s Multiple Crises”. Utrikesminister Soini redogjorde för sina ståndpunkter angående EU:s verksamhet i anslutning till de kriser som prövar Europa.

Han betonade att EU är en viktig säkerhetsgemenskap för Finland och att den ytterligare bör stärkas. Enligt Soini är EU en mera mångsidig aktör än till exempel Nato när det gäller hybridhot eftersom EU har ett större urval av olika metoder.

Krisen i relationen mellan Ryssland och västvärlden har förändrat säkerhetssituationen i Europa.

”När internationell rätt kränks måste vi försvara de grundläggande värderingar som Europa stöder sig på i sin utrikes- och säkerhetspolitik. Så har EU agerat när vi hållit enad front gällande sanktionerna mot Ryssland”, konstaterade Soini.

EU går från kris till kris. Det uppstår problem när medlemsländerna inte följer gemensamt avtalade regler. Det såg vi i samband med den ekonomiska krisen och det ser vi nu i samband med flyktingkrisen. De verktyg som EU har att tillgå för att dämpa krisen är övervakningen av den yttre gränsen, samarbetet med Turkiet och att aktivt påverka de bakomliggande orsakerna till migrationen.

Utrikesministern konstaterade att han förhåller sig ytterst kritiskt till EU i många hänseenden. Det gäller särskilt EU:s stödpaketspolitik som är ineffektiv och illa skött. Det finns också flera områden där EU har lyckats, som till exempel att stärka frihandeln och konkurrenskraften, den fria rörligheten och främjandet av demokrati.

Storbritanniens folkomröstning i juni är delvis ett resultat av den ökande misstron mot EU. En liknande utveckling pågår också på andra håll i Europa. Storbritannien är en viktig likasinnad partner för Finland.

Ju mer EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska värderingar såsom demokrati och suveränitet hotas, desto mer måste dessa värderingar stärkas.

”Europa ska vara en inflytelserik aktör på internationella arenor”, sammanfattade utrikesminister Soini.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesministerns kabinettschef, tfn +358 50 550 7546

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.