Nyheter 28.6.2016

Kesäreissaajan muistilista – 4 M:ää

Årets livligaste semestersäsong pågår. Under de kommande veckorna reser tusentals finländare till Europa och andra håll i världen. Utrikesministeriet rekommenderar fyra R för en säker resa: resemeddelande, reseanmälan, reseförsäkring och resedokument. Här har vi samlat några goda råd och information om resenärens rättigheter som det lönar sig att ha koll både när du reser i Europa och längre bort.

Ha dina resedokument i skick

Polisen påminner om att man ska kolla hur länge ens pass eller identitetskort är i kraft i god tid innan man ska ut och resa. Olika länder kan ha olika krav på hur länge passet måste vara giltigt – kolla med andra ord alltid vad som gäller just ditt resmål.

Foto från utrikesministeriets video.

Förvara alltid ditt pass på ett säkert ställe. Det kan löna sig att spara en kopia av sitt pass på något annan ställe i det fall att passet försvinner eller blir stulet.

Resemeddelanden – på webben eller på mobilen

Innan du ger dig av utomlands lönar det sig att kolla utrikesministeriets resemeddelande för det land du ska besöka. Utrikesministeriet publicerar och uppdaterar regelbundet resemeddelanden om nästan alla världens länder med värdefull information om säkerhetsläget.

Turakainen. Foto från utrikesministeriets video.

Spara broschyren Tjänster för resenärer på din telefon eller pekplatta. Där hittar du resemeddelandena och råd om vad du ska göra till exempel om ditt pass försvinner eller om det inträffar en kris under resan. Du hittar tjänsten på adressen http://matkustus.um.fi/index.php?se/frontpage. Gå in och kolla!

Gör en reseanmälan

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en frivillig reseanmälan, särskilt om du planerar och genomför din resa själv och om du reser till något riskfyllt område. Det innebär att du ger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att Finlands ambassad ska kunna kontakta dig om det uppstår en kris eller någon nödsituation. Du kan göra reseanmälan på webben: Reseanmälan.

Beakta säkerhetsläget och naturförhållanden när du väljer resmål.

Om säkerhetsläget plötsligt förändras ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Om du trots allt råkar ut för svårigheter under din resa kan Finlands ambassader och konsulat ge dig råd och stöd. Om du befinner dig i ett land utanför EU där Finland inte har någon egen ambassad kan du också vända dig till ett annat EU-lands ambassad.

Europeiska sjukvårdskortet i bakfickan

När du reser i EU- och EES-länder eller Schweiz är det europeiska sjukvårdskortet en praktisk resekumpan.

Med kortet får du vård på samma villkor och till samma pris som landets egna invånare om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Du får det europeiska sjukvårdskortet gratis vid Folkpensionsanstalten.

Ta en reseförsäkring

Kom ihåg att det europeiska sjukvårdskortet inte ersätter en reseförsäkring. Kortet täcker till exempel inte transport till hemlandet eller skador som du orsakar andra i en olycka.

Foto från utrikesministeriets video.

EU-resenärens rättigheter

EU:s lagstiftning garanterar vissa rättigheter för den som reser med flyg, tåg eller båt, till exempel om resan försenas, inställs eller är överbokad.

En grundregel för passagerartrafiken är att man inom EU:s territorium inte kan ta ett högre pris för biljetter på basis av nationalitet eller försäljningsställe. Om en resa försenas eller inställs har resenärerna rätt att få aktuell information om vad som pågår.

Man måste oftast själv begära ersättning, och begäran ska skickas till transportbolaget så snabbt som möjligt. Om man trots en välmotiverad begäran inte får ersättning är det bra att veta vart man ska vända sig. När det gäller tjänsteleverantörer utanför Finland är den rätta adressen det europeiska konsumentcentret Konsumenteuropa.

  • Ersättning för försenat tåg

Tågresenärens rättigheter gäller alla internationella tåg som rör sig på EU:s territorium. EU-länderna kan själva bestämma om dessa rättigheter också gäller den inhemska trafiken och sådana internationella tåg vars avgångsort eller ändstation ligger utanför EU.

Om ett tåg är försenat med en till två timmar kan man på vissa villkor få priset ersatt med 25 procent. Om förseningen är över två timmar är ersättningen 50 procent av biljettpriset.

  • Ingen ersättning för sjögång

I fartygstrafiken tillämpas EU-rättigheterna om avfärden sker i en hamn i EU, oberoende av rederi. Rättigheterna gäller också när ett fartyg anländer till en hamn i EU.

Passagerare kan ansöka om ersättning om avfärden inställs eller försenas. Om avfärden försenas med över 90 minuter ska passagerarna i de flesta fall erbjudas förfriskningar och måltider, i proportion till hur länge de är tvungna att vänta, och vid behov också inkvartering.

Om förseningen beror på svåra väderförhållanden eller en naturkatastrof betalas ingen ersättning i fartygstrafiken.

  • Också bussen ska hålla tidtabellen

Busspassagerares rättigheter gäller främst den reguljära fjärrtrafiken, det vill säga resor på över 250 km som startar eller slutar i ett EU-land. En del rättigheter gäller all reguljär trafik.

Om en busstur i fjärrtrafiken inställs eller försenas med över två timmar har man rätt till en ny resa till sin slutliga destination med motsvarande villkor så snabbt som möjligt och utan extra kostnader. Man kan också ansöka om att få biljettpriset ersatt och vid behov gratis återresa till bussens avgångsort, till exempel om resans syfte inte kan uppfyllas. Bussbolaget är skyldigt att betala ersättning om det inträffar en olycka, både för personskador och skadat bagage.

Alla souvenirer är inte tillåtna

Man kan i allmänhet ta med sig souvenirer från ett annat EU-land utan att betala tull eller skatt. Det gäller när man har med sig varorna i samma transportmedel som man själv reser i till Finland. För alla varor som man för in i landet för att sälja ska man betala skatt och anmäla det åt tullen.

På tobaksprodukter måste det finnas etiketter som varnar för hälsorisker på finska och svenska. Om varningsetiketterna saknas får man inte föra in mer än 200 cigaretter från ett EU-land. Man får föra in en begränsad mängd snus för eget bruk. Om man tar med sig alkohol är det bra att komma ihåg åldersgränserna i Finland.

Mediciner får man ha med sig från ett annat EU- eller EES-land för högst ett års eget bruk. Vid behov måste man kunna intyga att läkemedlen är för eget bruk.

Det finns begränsningar när det gäller att transportera skjutvapen, vapendelar, patroner mellan EU-länder. I många länder, bland annat Finland, gäller begränsningarna också till exempel gassprejer.

Striktare importregler om du reser utanför EU

Andra regler gäller när man importerar varor från länder utanför EU. Till exempel är gränserna för skattefri import av alkohol och tobaksprodukter mycket strikta. Utöver detta får man utan att betala skatt eller tullavgifter ha med sig produkter för högst 430 euro om man reser med flyg eller båt och för högst 300 euro om man anländer landvägen. De här bestämmelserna gäller också Kanarieöarna och Åland.

Vissa produkter, såsom kött- eller mjölkprodukter, får man inte alls föra in i Finland från länder utanför EU. Om du reser med bil är det bra att veta att du får ha med dig en full tank bränsle plus en liten reservtank skattefritt från länder utanför EU.

Med hjälp av importbegräsningar och övervakning bekämpas den gråa ekonomin.

Husdjur som ressällskap

Om du ska ha med ditt husdjur på semesterresan lönar det sig att kolla bestämmelserna för att föra husdjur ut och in i landet i god tid innan resan. Kraven är olika beroende på hur du reser och vad för sorts djur du har med dig. Du hittar aktuell information på webbplatsen för livsmedelssäkerhetsverket Evira. När man reser inom EU görs gränskontrollerna i form av stickprov.

Husdjur som ressällskap

Eviras enhet för djurens hälsa och välfärd berättar: ”När man reser inom EU och till exempel i Norge, Island och Schweiz måste hundar, katter och tamillrar ha ett mikrochip, EU-husdjurspass och rabiesvaccin som varit i kraft i minst 21 dygn innan resan.”

Om man reser till Finland, Norge, Storbritannien, Irland och Malta krävs det dessutom att hundar har behandlats för echinokockos, det vill säga rävens dvärgbandmask. Det bästa sättet är att en veterinär behandlar hunden 1–5 dygn innan man ska resa över gränsen och sedan antecknar det i hundens pass. När man reser till Finland duger det också att man följer den så kallade 28-dagarsregeln. Om man reser mellan två länder där rävens dvärgbandmask inte förekommer (t.ex. Finland och Norge) krävs ingen medicinering.