Nyheter 5.7.2016

Slovakia aloittaa EU-puheenjohtajamaana

Slovakien inledde sin första period som ordförande i EU den 1 juli. Landet har varit medlem av Europeiska unionen i 12 år. Slovakien anslöt sig både till EU och Nato 2004, till Schengen 2008 och till euron 2009.

Bild: eu2016.sk
Slovakia.Kuva: eu2016sk
Slovakien tog över ordförandeskapet i EU i efterdyningarna av Brexit.

Resultatet av Storbritanniens folkomröstning kommer sannolikt att prägla Slovakiens ordförandeskap. Storbritanniens utträde ur EU dominerar oundvikligen agendan de kommande månaderna och kanske åren.

Slovakien vill ena leden

Slovakiens EU-ordförandeskap har väckt debatt i Bryssel redan innan det börjat. Slovakien har förhållit sig kritiskt särskilt till EU:s flyktingkvoter och den europeiska ansvarsfördelningen. Det EU-kritiska landet vill ena leden under sitt eget ordförandeskap.

Slovakien fokuserar särskilt på:

• att stärka tillväxten i Europa

• att främja den inre marknaden

• att skapa en energiunion

• att upprätta en hållbar flykting- och asylpolitik

• EU:s utvidgning 

Ordförandelandet leder ordet och söker kompromisser

Ordförandelandets uppgift är att leda ordet under möten mellan medlemsländerna i Europeiska unionens råd, det så kallade ministerrådet, i dess olika sammansättningar, med undantag för utrikesrådet. Under sin period kan ordföranden påverka vilka ärenden som behandlas och i vilken takt. Ordföranden ska inte driva sin egen sak utan försöka hitta kompromisser mellan medlemsstaterna.

Ordförandeskapet i EU:s råd roterar mellan medlemstaterna varje halvår. Under en sexmånadersperiod leder ordförandelandet ordet under rådets möten på alla nivåer, och hjälper på så vis att upprätthålla en kontinuitet i rådets arbete.

De tre länder som är ordförande efter varandra samarbetar i en trio. Systemet togs i bruk i och med Lissabonfördraget 2009. Ordförandetrion ställer upp mål på lång sikt och gör upp ett gemensamt program där de frågor och huvudteman räknas upp som rådet ska behandla under 18 månader. Utgående från detta program gör var och en av de tre länderna upp sitt eget mera detaljerade halvårsprogram.

Efter Slovakien?

Ordförandetrion utgörs nu av Nederländerna, Slovakien och Malta.

Malta inleder sitt ordförandeskap den 1 januari 2017. Storbritannien borde överta ordförandeskapet efter Malta under den andra hälften av 2017. Resultatet i Storbritanniens folkomröstning kan emellertid påverka ordföranderotationen och ordningen.

Mer information:

http://www.eu2016.sk/en (webbplatsen för Slovakiens EU-ordförandeskap)

På Twitter: @eu2016sk