Nyheter 16.9.2016

Överleva eller förnyas ? vad kan vi förvänta oss av det inofficiella mötet i Bratislava?

av Miroslav Lajčák, utrikes- och Europaminister, Slovakien

Denna vecka riktas blickarna mot Bratislava. Ledarna för de 27 medlemsstaterna i EU ska mötas i den slovakiska huvudstaden för att diskutera det europeiska projektets framtid.

Europeiska unionen har skakats av flera kriser. Det rätta sättet att bemöta dem är inte att hänge sig åt pessimism, att acceptera eller rentav påskynda splittringen och erkänna sig besegrad. Lösningen ligger inte heller i att förneka problemen och skjuta upp behandlingen. Europa förtjänar rätt diagnos.

Miroslav Lajčák
Miroslav Lajčák är Slovakiens utrikes- och Europaminister.

Jag tror och jag är övertygad om att det informella mötet i Bratislava kommer att vara startskottet för processen att identifiera vad som gick snett och vilken sorts EU vi vill bygga upp efter att Storbritannien lämnat klubben. Mötet ska belysa vägen framåt och visa i vilken riktning vi vill gå. Saker vi vill förbättra. Reformer vi är villiga att genomföra. Jag hoppas att mötet ska inleda en process av förnyelse – i annat fall kommer vi att bli tvungna att kämpa för EU:s överlevnad.

Det slovakiska ordförandeskapet i EU förespråkar en positiv europeisk agenda och önskar att mötet ska fokusera på de ärenden och de projekt som förenar oss snarare än dem som delar oss. Vi ska inte fastna i en ond cirkel av ändlösa diskussioner om EU:s problem. Vi vill hindra att skepticismen får övertaget i Europa. Tvärtom. Vi måste sända en klar signal till våra medborgare och till hela världen att EU27 fortfarande är starkt, enat, kapabelt att nå överenskommelser och redo att genomföra förbättringar i sina medborgares liv.

Vi ska koncentrera oss på de frågor som är allra viktigast för Europa. Säkerhet i alla dess former ‒ ekonomisk säkerhet, säkerhet som gäller sysselsättning, social trygghet, inre säkerhet, terrorism och klimatsäkerhet. Migrationen ‒ hur ska vi hantera den på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Kommunikationsgapet mellan EU-institutionerna och medborgarna, särskilt de unga, ska också åtgärdas. Folk känner inte mera att de gagnas av EU:s politik. Vi måste alla göra vårt yttersta för att återvinna medborgarnas förtroende och stödet för den europeiska idén. Komplicerat byråkratiskt språk hjälper oss inte här. (Inte heller falsk politisk korrekthet.) EU, dess institutioner och ledare måste omfatta och använda ett begripligt, klart språk när de talar med medborgarna.

Vi har stora förväntningar inför mötet. Förberedelserna ligger i Europeiska rådets händer. Det slovakiska ordförandeskapet vill emellertid i egenskap av rättvis medlare bidra till mötets positiva stämning och resultat. Flera möten har redan hållits för att garantera att Bratislava-mötet löper smidigt och att agendan är ambitiös och realistisk. Visionär och konkret på samma gång. Mötet ska resultera i tydligt identifierade nyckelfrågor som vi ska ta oss an under de kommande veckorna och månaderna, och dra upp riktlinjer för vilka steg som ska tas. Det ska också innebära ett totalt stopp för sökandet av syndabockar. Istället ska det betona vikten av empati, viljan att lyssna till varandra och förmågan att kompromissa.

Mötet ska inte vara en isolerad händelse. Vi måste ha tålamod eftersom snabba lösningar inte är hållbara. Bratislava är bara början. Början på en process av djupare reflexion som ska leda till en ny enande vision som stöder EU:s starka sidor och utplånar dess svagheter.  Förhoppningsvis kommer EU27 att under mötet i mars 2017, som markerar Romfördragens 60-årsjubileum, att kunna presentera en sådan vision.

Jag har en stark tro på EU som trots sina brister är det mest framgångrika fredsprojektet i mänsklighetens historia och fortfarande en källa till inspiration och hopp i hela världen. Jag är övertygad att om vi ser på våra tidigare misslyckanden som möjligheter att göra saker bättre, så kommer vi att lyckas. Jag hoppas innerligt att Bratislava ska starta en process som ska leda till att en ny, entusiastisk, klar, begriplig och ännu mer enad Europeisk union blir verklighet.

Slovakien är ordförandeland i EU.