Nyheter 19.9.2016

Arktiska rådet: Ett forum för fred och samarbete

Den 19 september 1996 grundades Arktiska rådet i Ottawa som ett mellanstatligt högnivåforum för att främja samarbete, samordning och kommunikation om arktiska frågor mellan de arktiska staterna och med aktivt deltagande av ursprungsfolken och andra invånare i Arktis. Idag firar vi det arktiska samarbetets tjugoårsjubileum och ser fram emot en lång gemensam framtid med fred och stabilitet i den arktiska regionen.

Arktinen neuvosto 20v. Kuva: Arctic Council Secretariat / Linnea Nordström, Flickr.com cc by-nd-2.0

Under de gångna tjugo åren har det arktiska samarbetet kommit långt. Från banbrytande forskning och rapporter till genomförandet av program och projekt med viktiga konkreta resultat. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete för att bekämpa effekterna av klimatförändringarna i Arktis och inser samtidigt behovet av brådskande globala åtgärder utgående från klimatavtalet i Paris 2015. Vårt arbete syftar till att förbättra välfärden för regionens invånare, att skydda den arktiska miljön och främja hållbar utveckling i hela regionen. Det innebär också att upprätthålla ursprungsfolkens kulturarv och försörjningsmöjligheter.

Det arktiska samarbetet innefattar alla aspekter av liv och verksamhet i regionen. Arktiska rådet har en ledande roll i detta samarbete och har blivit det viktigaste organet när det gäller att främja en positiv agenda och samordna gemensam verksamhet kring viktiga frågor. Arktiska rådets framgång beror också på det aktiva deltagandet av de permanenta representanterna för ursprungsfolken.

Arktiska rådet har haft en avgörande roll när det gäller produktion av vetenskaplig forskning i världsklass, att möta effekterna av globaliseringen och klimatförändringen och att samordna gemensamma svar på dessa utmaningar.  Rådets arbete har bidragit till flera viktiga avtal, bland annat Internationella sjöfartsorganisationens så kallade polarkod (Polar Code), Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och Minamatakonventionen om kvicksilver.

Arktiska rådet har engagerat sig i många viktiga gemensamma insatser, till exempel samarbetsplanen för att förebygga oljeutsläpp i Arktis havsområden (Framework Plan for Cooperation on Prevention of Oil Pollution from Petroleum and Maritime Activities in the Marine Areas of the Arctic), nätverket för skyddade havsområden i Arktis (Framework for a Pan-Arctic Network of Marine Protected Areas), åtgärdsprogrammet mot sot och metan (Framework for Action on Black Carbon and Methane) och programmet för övervakning av biologisk mångfald (Circumpolar Biodiversity Monitoring Program). Rådet främjar också mentalt välmående i hela regionen. Lanseringen av projektstödsinstrumentet i juli 2014 underlättar ytterligare arbetet för att skydda den arktiska miljön genom att erbjuda finansiellt stöd till projekt som bekämpar föroreningar.

Två juridiskt bindande arktiska avtal har ingåtts inom ramarna för Arktiska rådet, avtalet om sök- och räddningsinsatser (Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic) och avtalet om samarbete kring marina oljeutsläpp (Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic). De var viktiga framsteg och har stärkt det arktiska samarbetet.

Arktiska rådet har bidragit till att skapa fler strukturer för regionalt samarbete och interaktion, till exempel Arktiska universitetet (University of the Arctic), arktiska observationsnätverket (Sustaining Arctic Observing Network), forumet för kustbevakning i Arktis (Arctic Coast Guard Forum), Arktiska ekonomiska rådet (Arctic Economic Council) och forumet för bevakning av offshore-verksamhet i Arktis (Arctic Offshore Regulators Forum).

Vi inser vårt särskilda ansvar och vår ledande roll i att garantera miljöskydd och hållbar utveckling, och anser att samarbetet inom ramarna för Arktiska rådet är en möjlighet att uppmuntra konstruktiva bidrag från ackrediterade observatörer och andra intressenter.

När vi firar Arktiska rådets 20-årsjubileum vill vi, de arktiska staterna, åter bekräfta vårt engagemang för principerna i Ottawadeklarationen, för att arbeta tillsammans och med representanterna för ursprungsfolken, och för att främja välfärd, utveckling och ekologisk hållbarhet för framtida generationer.

Kanada, Stéphane Dion, utrikesminister
Danmark, Kristian Jensen, utrikesminister
Finland, Timo Soini, utrikesminister
Island, Lilja Alfreðsdóttir, utrikesminister
Norge, Børge Brende, utrikesminister
Ryssland, Sergej Lavrov, utrikesminister
Sverige, Margot Wallström, utrikesminister
Förenta staterna, John F. Kerry, utrikesminister