Nyheter 3.10.2016

Är en karriär i EU något för dig?

Europeiska unionen sysselsätter kring 40 000 människor varav ca tusen är finländare. EU söker hela tiden nya människor med kunskaper inom olika områden. För närvarande är Finland med tanke på sin folkmängd en aning bättre representerat i EU:s institutioner än medlemsländerna i medeltal. Finland anser att det är viktigt att den goda representationen i EU-institutionerna består eftersom de beslut som bereds och fattas av Europeiska unionen påverkar hela det finländska samhället.

Foto: Europeiska kommissionen
EU-henkilökuntaa. Kuva: Euroopan komissio

Hur börjar en EU-karriär?

Europeiska unionens institutioner har, trots olika behov, ett centraliserat rekryteringsförfarande för alla nya anställda. Urvalsprocessen i två skeden är samma för alla sökande. Processen ska vara jämlik och man ska till exempel inte ska ha nytta av personliga kontakter. Under urvalsprocessen mäts bland annat logiskt tänkande, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och stresshantering.

Fastän sållningen är sträng menar EU att man söker helt vanliga, motiverade, kunniga människor. Urvalsprocessen har också nyligen ändrats så att också alla de som kommer på den så kallade beredskapslistan oftast anställs inom ett år.

Vad söker EU?

EU erbjuder arbete inom en mängd olika områden. Man måste med andra ord inte vara en EU-expert för att bli vald. Bland de 40 000 anställda finns både experter, praktikanter, assistenter och handläggare. Det kan finnas jobb för den som nyligen blivit utexaminerad och för den som redan har en hel del erfarenhet. För den som fortfarande studerar erbjuder EU många olika praktikmöjligheter. Praktik är en ypperlig möjlighet att testa om ett internationellt jobb i Europeiska unionen skulle passa just dig.

EU söker som sagt vanliga, motiverade människor. Vissa egenskaper och färdigheter väger emellertid tyngre än andra. Till exempel språkkunskaper, förmåga att arbeta i en mångkulturell miljö och arbetsamhet är exempel på viktiga färdigheter. Öppenhet, att kunna lyssna och delta i diskussioner är också viktiga egenskaper för att lyckas i jobbet.

Varför inte?

Arbete i Europeiska unionen erbjuder framförallt en internationell arbets- och boendemiljö eftersom jobben huvudsakligen ligger i Europas kärna, i Bryssel och Luxemburg. Det finns många stödtjänster när man i början ska ordna det praktiska, till exempel boende. I personalpolitiken ingår flexibla arbetsarrangemang och positiv inställning till familj, så ambitiösa karriärplaner utesluter inte ett familjeliv. Fastan arbetet huvudsakligen är koncentrerat till de två huvudorterna finns det ändå ofta, beroende på arbetsuppgifterna, en möjlighet att resa.

EU uppmuntrar sina anställda att planera sin karriär utifrån sina egna intressen. Det erbjuds hela tiden olika utbildningar och språkkurser för att de anställda ska ha en möjlighet att utvecklas. Arbetet med mångkulturella och mångsidiga uppgifter erbjuder en intressant och utmanande miljö och en möjlighet att påverka 500 miljoner européers liv.

Om du blev intresserad…