Nyheter 10.10.2016

Tehotiimi idän propagandaa vastaan

EU Mythbusters
Ensimmäistä kertaa EU:n historiassa komissio viestii säännöllisesti myös venäjäksi.

Kommissionen har för första gången i EU:s historia börjat kommunicera regelbundet också på ryska.

”Ta inte era barn till Finland! De kan tas ifrån er utan förklaringar.” Under den senaste tiden har det här budskapet förekommit regelbundet i rysk media. Också i andra EU-länder och i östeuropeiska stater som Ukraina hörs det ryska propagandamaskineriet. För ett år sedan grundades ett team för att svara mot den strategiska kommunikationen österifrån: East StratCom Task Force ska motverka informationspåverkan.

Det är frågan om ett team med några anställda vid enheten för strategisk kommunikation vid EU:s utrikestjänst. East Stratcom Task Force stöds av ett omfattande nätverk av universitetsforskare, frilansjournalister, frivilliga och av Europakommissionen. De anställda i teamet är huvudsakligen utlånade från olika medlemsländer. Också parlamentet stöder teamets arbete.

De huvudsakliga målländerna för verksamheten är Ukraina, Georgien och Moldova. Teamet stöder också professionell, faktabaserad och oberoende journalism i Rysslands övriga grannländer.

De finländska myndigheternas ”kidnappningar” av ryska barn har redan i flera år figurerat i offentligheten i Ryssland. Överdrifterna och de direkta lögnerna lever och frodas oberoende av alla utredningar och kontakter mellan myndigheterna. I andra länder varierar desinformationens former, men målet och stilen är de samma. Det påstås att ryssar blir illa behandlade, deras intressen ignoreras, de förföljs och trakasseras. Genom lögner och förvrängningar blir EU-länderna tilldelade skurkrollen i dramat.

Trollen anfaller

Till Rysslands metoder hör också att trakassera kritiska skribenter, framförallt i sociala medier. Det har bland annat den finländska journalisten Jessika Aro, som också fått internationell uppmärksamhet, fått uppleva. Hennes fall är bara ett exempel på vad trollen sysslar med. Enligt en utredning (på finska) gjord av en grupp journalister vid YLE försöker den ryska ledningens så kallade troll tysta och förleda finländare och manipulera debatten på webben. Till trollens metoder hör personliga angrepp, förvrängning av budskap och massiv desinformation.

East Stratcom Task Force har för avsikt att angripa propagandan med en positiv agenda. Deras metoder är att kontrollera fakta, driva informationskampanjer och utbilda journalister. Bara i Ukraina används över 3 miljoner euro för att göra EU-projekt kända.

En annan ny metod är språkutbudet. Kommissionen har för första gången i EU:s historia börjat kommunicera regelbundet också på ryska. Det ordnas till exempel möten med bakgrundsinformation för ryska journalister.

Mytknäckarna

EU-ländernas statsöverhuvud fattade beslut om vilken väg man skulle välja i juni 2015. EU skulle utmana Rysslands desinformationskampanjer.

Under ett drygt år har teamet skickat ut över hundra nyhetsbrev och granskat över 2 000 fall av desinformation. Arbetet fortsätter och du kan följa resultaten på Facebook (EUvsDisinformation) eller Twitter @EUvsDisinfo.

Som ni ser händer det spännande saker i Bryssel och det här projektet har väckt mycket uppmärksamhet.

Leena Brandt

pressattaché