Nyheter 20.10.2016

Minna Kivimäki återvände till Bryssel som Coreper I-ambassadör

Den grekiska filosofen Herakleitos brukar tillskrivas orden att man aldrig kliver ner i samma flod två gånger. I floden flyter det nytt vatten och inte heller människan som tar klivet är oförändrad. Efter en paus på tio år klev Minna Kivimäki åter ned i floden i Bryssel när hon började arbeta som den ständiga representantens ställföreträdare och så kallad Coreper I-ambassadör från och med den 1 september. Hon representerar Finland i de ständiga representanternas kommitté, kallad Coreper I, som bereder besluten i Europeiska unionens råd.

Bild: Tomi Parkkonen
Minna Kivimäki

Kivimäki övergick till sitt nya uppdrag från tjänsten som avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion. Hon arbetade i Bryssel 2006 och 2007 som specialsakkunnig i trafikfrågor vid Finlands ständiga representation vid EU.

Under de tio år som gått tycker Kivimäki inte att staden har förändrats märkbart, men förändringen i atmosfären när det gäller säkerheten är betydande. Efter terrorattackerna i våras har Brysselborna vant sig vid att soldater patrullerar gatorna, också gatan där Kivimäki bor.
‒ Men trots det känns Bryssel redan som hemma, konstaterar Kivimäki.
 

Budbärare för Finlands ståndpunkter

Efter en lång karriär inom kommunikationsministeriet erbjuder uppdraget som ledare för Coreper I-teamet en uppfriskande utmaning med delvis bekanta och delvis nya arbetsområden. Coreper I bereder arbetet i rådet i sex av dess sammansättningar, bland annat frågor som gäller jordbruk, konkurrenskraft, utbildning, sysselsättning, miljö, trafik och energi. Utsända tjänstemän från sex olika ministerier sköter dessa sektorer vid representationen.

Arbetet i Coreper I är framför allt lagberedningsarbete och effekterna syns ofta direkt i EU-medborgarnas vardag. God förhandlingsförmåga är viktigt under lagstiftningsprocessens olika skeden.

-Att påverka olika lagstiftningsprojekt som är betydande för Finland en viktig del av mitt arbete och här vill jag vara aktiv, säger Kivimäki.

Kivimäkis kalender organiseras kring ministerråden och de Coreper-möten som förbereder dem. Under sin första månad har Kivimäki bland annat deltagit i att bereda EU-ländernas beslut i miljörådet om att sätta fart på ratificeringen av Paris klimatavtal.

-Under hösten ska flera lagförslag behandlas som är viktiga för Finland, till exempel beslut om den klimatpolitiska ansvarsfördelningen, om ökningen av bioenergi och fördjupandet av den digitala inre marknaden, berättar Kivimäki.

Brexit och den diskussion om EU:s framtid som Brexit gett upphov till har också präglat Corepers arbete. Enligt Kivimäki har chocken efter omröstningen ebbat ut men Storbritanniens eventuella utträde ur unionen avspeglar sig fortfarande i det vardagliga arbetet och i diskussionerna i alla rådets sammansättningar.

Vid horisonten skymtar redan Finlands följande EU-ordförandeskap, som på grund av Brexit flyttades så att det infaller ett halvt år tidigare, hösten 2019.

-Vid EU-representationen har förberedelserna inletts med att kartlägga resurserna och nu väntar vi på anvisningar från Helsingfors beträffande följande steg i förberedelserna.

Korta avstånd

Kivimäki har flyttat till Bryssel med sin man, sin tolvåriga son och sexåriga hund. Hon berättar att hon överraskades av hur positivt hennes son förhöll sig till flytten, det var ändå frågan om att flytta till ett annat land och rent fysiskt vara tvungen att skiljas från sina kompisar. Men i den unga generationen spelar inte avstånd längre så stor roll. I Kivimäkis ungdom höll man kontakt till vänner utomlands brevledes, idag umgås barnen virtuellt också i vardagen, genom spel och Skype.

Familjen Kivimäki, som kommer från Janakkala, lämnar gärna storstadens sus och dus på veckosluten. Tack vare korta avstånd erbjuder Belgien fina möjligheter för veckoslutsutflykter, till exempel till den medeltida staden Brügge, till Ardennernas militärhistoriskt intressanta landskap eller till kusten där världens längsta spårvägs slingrar sig fram.

Kivimäki är van vid ett snabbt arbetstempo och de mest varierande arbetsuppgifter. Hennes tips för hur man ska lyckas är att koncentrera sig 100 procent på en sak i taget. Det gäller både på jobbet och hemma.

-Jag slappnar av genom att hålla arbetsliv och privatliv i sär. Hemma är jag fullt närvarande och på jobbet tänker jag sällan på familjeangelägenheter.

Text: Johanna Kaprio