Nyheter 21.10.2016

Hur mycket arktisk havsis smälter du?

Klimatförändringen är ett globalt fenomen som berör oss alla. Var och en är delaktig i dess uppkomst. Havsisen i Arktis hotas av den globala uppvärmningen. Arktis avsmältning innebär ett allvarligt hot. Du kan mäta hur du själv bidrar till den arktiska havsisens avsmältning genom ett lekfullt test som har som syfte att väcka tankar om våra konsumtionsvanor. Gör även du testet här (på finska)!

Arktinen kattaus -testi

”Arktiskt smörgåsbord”

Det arktiska är ett av de bärande temana för Finland som fyller 100 år nästa år. Under perioden 2017–2019 är Finland ordförandeland för Arktiska rådet.

Europainformationen vid utrikesministeriet och Arktiska centret vid Lapplands universitet offentliggör vid Helsingfors bokmässa den 27 oktober 2016 boken ”Arktiskt smörgåsbord” som de producerat tillsammans. Boken behandlar bl.a. arktiskt liv samt arktisk forskning och design. I boken finns information om Arktiska rådet och om Finlands roll där. Klimatförändringen, nya havsrutter och stora staters intresse för det nordliga tas upp i boken. Där ingår också berättelser om aktörer i den arktiska vardagen.

Boken utkommer på fyra språk – finska, svenska, nordsamiska och engelska – och den kan beställas avgiftsfritt via Europainformationens webbplats från och med den 27 oktober 2016.

Videoserien ”Arktiska variationer” i anslutning till boken innehåller fem historier med arktisk anknytning. Bekanta dig med videorna: