Nyheter 2.11.2016

Europainformationens senaste bok: Arktiskt smörgåsbord

Arktinen kattaus -kansi ruotsi

I Europainformationens senaste publikation Arktiskt smörgåsbord beskrivs Finland som arktiskt land och man får bekanta sig med människor som lever en arktisk vardag. Läsaren tas med till turistcenter, forskningsstationer, sågverk och mötesrum.

Boken, som ges ut av Europainformationen, har skrivits av Markku Heikkilä, som är chef vetenskapskommunikation vid Lapplands universitets Arktiska center, och Marjo Laukkanen, som är vetenskapsinformatör vid centret.

I boken hörs olika röster om vardagen i Arktis, av människor i olika yrken i olika delar av Finland. Det 100-åriga Finland är ett arktiskt land med glädje, stolthet och förståelse. I boken behandlas Arktiska rådet, Finlands roll i det och kopplingarna till Europeiska unionen och internationell politik i övrigt. Finland inleder sin tvåårsperiod som ordförande i Arktiska rådet 2017.

Boken tar också upp klimatförändringen, de nya havsrutterna och stormakternas intresse för regionen.

Boken Arktiskt smörgåsbord kommer ut på fyra språk: finska, svenska, nordsamiska och engelska. Den kan beställas gratis på Europainformationens webbplats europainformationen.fi.

Europainformationens Youtube-kanal finns det också fem videor som handlar om vardagen i Arktis.