Nyheter 18.11.2016

Seminarium: Arktisk tillväxtkaravan

Under den regionala seminarieturnén Tillväxtkaravanen har det diskuterats hur man kan främja tillväxt och skapa arbetstillfällen. Andra frågor som behandlats är investeringar, bättre regional konkurrenskraft och betydelsen av olika EU-stöd. I turnén deltog Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, Europainformationen, riksdagen och olika regionala aktörer.