Nyheter 4.1.2017

Malta EU-puheenjohtajuus

Malta inledde sitt ordförandeskap i Europeiska unionen den 1 januari 2017. Malta tar över efter Slovakien, vars halvårsperiod tog slut den 31 december 2016. Malta har varit medlem i EU sedan 2004, då landet anslöt sig i sällskap av Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

eu2017.mtBild: eu2016.mt

Malta efterföljer Slovakien och Nederländerna som EU-ordförande. Tillsammans har länderna utgjort den så kallade ordförandetrion. Staterna har ett nära samarbete under 18 månader och utformar tillsammans teman, långsiktiga mål och program. Utgående från dessa skapar varje ordförandeland en mer detaljerad halvårsplan. Maltas period är alltså denna trios sista.

Malta vill återställa förtroendet för EU

Det är Maltas första EU-ordförandeskap. Malta ska fokusera på följande uppgifter under sitt ordförandeskap:

  • att stödja och effektivera en gemensam asylpolitik för hela Europa

  • att ta den inre marknaden och den digitala marknaden i fullt bruk

  • att stärka medborgarnas trygghetskänsla genom att samarbeta med den europeiska utrikestjänsten och att bemöta utmaningar som orsakas av terrorism, migration och hybridkrigföring enligt den globala strategin

  • att främja social delaktighet, till exempel genom att främja jämställdhet på arbetsmarknaden

  • att stärka forskningen och utvecklingen av handeln inom sjöfartssektorn som ett led i att skapa fler arbetsplatser.

Brexit påverkar ordförandeskapets rotation

Storbritanniens utträde ut EU har lett till att ordförandeskapen infaller tidigare från och med den 1 juli 2017, då Estland övertar ordförandeklubban för första gången. Estland har tagit Storbritanniens plats som ordförandeland under den senare hälften av 2017.

Europeiska kommissionen beslutade att tidigarelägga ordförandeskapen med ett halvt år efter resultatet av folkomröstningen i Storbritannien om landets EU-medlemskap. Finlands följande ordförandeskap börjar i juli 2019.

Mer information: