Bild: Eurooppatiedotus
Nyheter 18.1.2017

Europa 2017 -karta

Utrikesministeriets Europainformation har gett ut en karta över Europa 2017. På kartan är förutom:

  • alla EU:s medlemsländer och deras anslutningsår och också euroområdet

  • Schengenområdet

  • Nato-medlemmar

  • länder som förhandlar om medlemskap

  • EU:s kandidatländer

  • potentiella kandidatlände

  • länderna i EU:s östliga partnerskap

På kartan finns också medlemsländernas, kandidatländernas och de potentiella kandidatländernas flaggor, area, folkmängd och huvudstad..