Bild: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia
Nyheter 15.2.2017

Minister Mykkänen: Kanada-avtalet ett viktigt steg för finska företag

Pressmeddelande 34/2017
15.2.2017

Den 15 februari röstade Europaparlamentet med tydlig majoritet för CETA-avtalet mellan EU och Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement). En provisorisk tillämpning av avtalet, som undertecknades i oktober, kan sannolikt inledas under vårens lopp.

”Det är en mycket god nyhet för Finland att Europaparlamentet godkände CETA-avtalet med en så klar majoritet. Det tyder på en positiv attityd till frihandel. När avtalet snart kan börja tillämpas provisoriskt underlättas också finska företags tillgång till den kanadensiska marknaden med 35 miljoner konsumenter”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

”I det rådande läget krävs allt starkare ledarskap av EU, och unionen måste arbeta ännu aktivare för vi ska få till stånd flera nya handelsavtal som gynnar företag och konsumenter. CETA är en ypperlig måttstock för detta.”

CETA-avtalet avskaffar tullarna för samtliga industrivaror, antingen omedelbart eller under en sju års övergångsperiod. Dubbeltestningen av varor både för den europeiska och för den kanadensiska marknaden minskar och ger företagen stora besparingar. Avtalet förbättrar de europeiska företagens tillgång till de kanadensiska provinsernas och de stora städernas upphandlingsförfaranden.

År 2015 exporterade Finland varor till Kanada för 481 miljoner euro och tjänster för 269 miljoner euro. Kanadas export av varor till Finland uppgick till 518 miljoner euro, och tjänster exporterades för 62 miljoner euro.

Den provisoriska tillämpningen utgår från CETA-avtalet och bestämmelser i EU:s fördrag. Det är ett vanligt arrangemang att ett internationellt avtal eller en del av det tillämpas provisoriskt innan avtalet träder i kraft. Endast bestämmelser som omfattas av EU:s behörighet kan emellertid tillämpas provisoriskt. Systemet med en investeringsdomstol står ännu utanför tillämpningen.

CETA-avtalet ska också godkännas av de nationella parlamenten – av Finlands riksdag till den del det hör till Finlands behörighet.

Ytterligare information: Jukka Pesola, enhetschef, tfn 0295 351 029, och Mary-Anne Nojonen, handelsråd, tfn 0295 351 494, handelspolitiska enheten

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.