Bild:
Nyheter 20.2.2017

Statsunderstödet för frivilligorganisationers Europainformation 2017 beviljat

Pressmeddelande 38/2017
20.2.2017

Utrikesministeriet har beviljat totalt 370 000 euro i statsunderstöd till 36 frivilligorganisationer för Europainformation. Understödet fördelas mellan 41 olika projekt.

Syftet med statsunderstödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. Organisationerna har också en viktig roll i att främja debatten om EU. Med hjälp av bidragen stöds organisationerna i sitt arbete för att öka allmänhetens baskunskap om Finland och medlemskapet i EU.

I ansökningsomgången 2017 prioriterades baskunskap om EU och Finlands EU-medlemskap, EU:s framtid och Brexit, EU och Arktis, finans- och handelspolitik samt de ungas Europa.

Utrikesministeriet fick inom utsatt tid 53 ansökningar från 39 organisationer. De bidrag som söktes låg på mellan 3 000 och 49 000 euro, sammanlagt 955 000 euro. Det ettåriga stödet är avsett för informationsverksamhet i Finland.

Av det beviljade understödet kan 30 procent användas till löneutgifter. Högts tio procent kan användas till andra administrativa utgifter.

Utrikesministeriet har beviljat stöd till följande organisationer:

 • Avoin yhteiskunta ry
 • Eettisen kaupan puolesta ry
 • EKSO – Kulturföreningen i Europa rf
 • EU:n Vastainen Kansanrintama ry
 • Finland i Europa rf
 • Eurooppanaiset ry
 • Unga Européer rf
 • European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
 • Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun vanhempainyhdistys ry
 • Förbundet för mänskliga rättigheter rf
 • Kansallinen Sivistysliitto ry
 • Kansanvalistusseura rs
 • EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer KEHYS rf
 • Dövas Förbund rf
 • Laajan turvallisuuden verkosto ry
 • Läkarens sociala ansvar rf
 • Maaseudun Sivistysliitto ry
 • Nuorten Akatemia ry
 • SaferGlobe Finland ry
 • Schuman-seura ry
 • Spartacus-säätiö rs
 • Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf
 • Suomen OneWorld-portaaliyhdistys
 • Finlands fredsförbund
 • De Hundras Kommitté i Finland rf
 • Suomen Talousdemokratia ry
 • Finlands FN-förbund
 • Tigern rf/Ny Tid
 • Turun lähiradioyhdistys ry
 • Arbetarnas Bildningsförbund ABF rf
 • Vapaus Valita Toisin ry
 • Vasemmistofoorumi ry
 • Venäläinen Kulttuuri-Demokraattinen Liitto ry
 • Gröna Bildningsförbundet rf
 • Ydin-julkaisut ry
 • Våra Gemensamma Barn rf

Ytterligare information: Keijo Norvanto, biträdande avdelningschef, kommunikationsavdelningen, tfn +358 40 520 3925.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.