Bild: Euroopan komissio
Nyheter 22.2.2017

EU erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter – ständig rekrytering till uppgifter för viss tid[copy]

Utöver ordinarie tjänsterna rekryterar Europeiska unionens organ och ämbetsverk personer även till uppgifter för viss tid och till avtalsbaserade uppgifter. Arbetsuppgifterna kan till exempel gälla finansiering, juridik, EU:s olika politikområden, kommunikation eller personaladministration. Rekryteringen till uppgifter för viss tid är fortgående.

Den avtalsbaserade rekryteringen tillämpas i situationer där man temporärt behöver en experts kunnande inom någon viss sektor. Uppgifterna gäller olika nivåer och alla uppgifter kräver inte en akademisk examen.

De lediga arbetsplatserna finns på Europeiska rekryteringsbyråns webbsidor. Förutom i Luxemburg och Bryssel erbjuds det uppgifter vid Europeiska kommissionens representationer i medlemsländerna och tredje länder samt i andra EU-organ. Förfarandet vid rekryteringen till de uppgifter som är avtalsbaserade (CAST-tävlingar) är inte lika omfattande som de allmänna uttagningsproven.

De sökande som är intresserade av de avtalsbaserade uppgifterna registrerar sin kompetens och sitt kunnande för en tävling där man söker personer på basis av kunnandet inom ett visst område. I databasen kan EU:s organ och ämbetsverk genom olika sökkriterier hitta de sökande vars kunnande motsvarar de lediga uppgifterna. De sökande som har en lämplig profil får en kallelse till det första uttagningsprovet som är datorbaserat. De sökande som klarar provet kallas till en arbetsintervju, utifrån vilken det slutliga valet görs.

Under våren 2017 lanseras även de egentliga rekryteringstävlingarna för handläggare samt kunniga på ekonomiområdet.