Bild: Linnea Nordström
Nyheter 13.3.2017

Arktiska rådet förbereder sig inför Finlands ordförandeskap

Arktiska rådets tjänstemannakommitté sammanträdde till sitt sista möte under Förenta staternas ordförandeskap i Juneau i Alaska den 7–9 mars. Under mötet presenterade Finland programmet för sitt ordförandeskap. Det fokuserar på klimatfrågor och hållbar utveckling i den arktiska regionen. Finlands tvååriga ordförandeskap inleds i maj.

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet inleds officiellt den 11 maj då de åtta arktiska staternas utrikesministrar och ledarna för sex ursprungsfolk samlas i Fairbanks i Alaska.

Arktiska rådet har under 20 år främjat invånarnas välbefinnande, hållbar utveckling och miljöskydd i den arktiska regionen. Man strävar efter att i mån av möjlighet hålla rådets möten i den arktiska regionen och den här gången sammanträdde tjänstemannakommittén i Juneau, delstaten Alaskas huvudstad. Juneau ligger i södra Alaska under Juneauberget och vid kanalen Gastineau. Staden är verkligen arktisk – man når den endast med båt eller flyg.

Arbetsgruppernas verksamhetsplaner godkändes

Under tjänstemannakommitténs sista möte under USA:s ordförandeskap behandlades rådets arbetsgruppers rapporter och rekommendationer, som ska godkännas av utrikesministrarna. Arbetsgruppernas verksamhetsplaner för Finlands ordförandeskap 2017–2019 godkändes också.

Arbetet i rådet utförs huvudsakligen i sex arbetsgrupper som fokuserar på att följa miljöns tillstånd, identifiera föroreningsrisker, föregripa miljöolyckor, främja hållbar utveckling, bevara naturens mångfald och bevaka särskilda frågor i de arktiska havsområdena.

Arktinen neuvosto_Juneau

Arktiska rådet behandlade programmet för Finlands ordförandeskap under tjänstemannakommitténs sista sammanträde under Förenta staternas ordförandeskap. Ambassadör David Balton var ordförande för mötet. Foto: René Söderman

Fokus på klimatfrågor och hållbar utveckling

Finlands ambassadör för arktiska frågor Aleksi Härkönen presenterade programmet för Finlands ordförandeskap. Det fokuserar på arbete med klimatförändringar och främjande av hållbar utveckling i den arktiska regionen. Programmet har beretts i samarbete mellan olika förvaltningsområden och både medlemsländerna och ursprungsfolken som deltar i rådets arbete har konsulterats.

Finland prioriterar miljöskydd, meteorologiskt samarbete, kommunikationsförbindelser och utbildningssamarbete.

Polarkoden har trätt i kraft

Generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen IMO, Kitack Lim, deltog också i mötet i Juneau och gav en överblick av Polarkoden som fastställer säkerhets- och miljöskyddsbestämmelser för fartyg för att minska riskerna i sjöfarten i polarområdena. Polarkoden trädde i kraft vid ingången av 2017 och genomförandet står på varje flaggstats ansvar.

Samarbetet mellan Arktiska rådet och IMO kommer att fördjupas under Finlands ordförandeskap.

René Söderman

ledande sakkunnig, Arktissamarbete