Bild: Eurooppatiedotus/Matti Peltoperä
Nyheter 12.6.2017

Dags att tillföra innehåll i debatten om EU:s framtid

EU-kommissionens representation i Finland ordnade evenemanget Citizens’ dialogue torsdagen den 1 juni 2017 i Europasalen i Helsingfors. På plats för att diskutera EU:s framtid var kommissionären Corina Creţu och vice ordförande Jyrki Katainen.

EU:s framtid ser nu mycket ljusare ut än för ett par år sedan, säger Jyrki Katainen, vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft i Europeiska kommissionen. Han kan också motivera sitt påstående.

Då pågick den ekonomiska krisen i EU, och den krisen förändrade även människorna. För ett år sedan handlade det fortfarande om en slags existentiell kris i unionen.  Så kom Storbritanniens utträde ur EU, brexit, och allting förändrades.

– Vanliga människor har under det år som gått börjat fundera över om det faktiskt är förnuftigt att riva allt det som byggts upp.  Nu har man börjat se EU:s goda sidor.

Han får medhåll av kommissionären med ansvar för regionalpolitik Corina Creţu. Hon anser att alla EU-medborgare också ska ta ansvar för utvecklandet av unionen genom att delta visioneringen kring EU:s framtid.

– Under de gångna 25 åren har unionen utvecklats i snabbare takt än jag någonsin kunnat föreställa mig, säger den rumänska kommissionären.

I medborgardiskussionen med finländarna funderar bägge kommissionsledamöterna naturligtvis över hur brexit kommer att gå till. Jyrki Katainen påpekar att vi efter Storbritanniens utträde inte längre har kvar det gamla EU, utan en union med 27 medlemsländer. Vilket nytt innehåll har den unionen, vilken ny riktning tar den?

– Det har varit fint att märka att åtminstone de finländska medborgarorganisationerna är intresserade av socialt ansvar. Tillsammans med EU:s utrikesminister Federica Mogherini kommer vi sedan att diskutera hur unionens gemensamma försvar ska skötas, berättar kommissionens vice ordförande.

Kommissionären för regionalpolitik Creţu anser att unionen måste sätta strikta utgångspunkter i brexitförhandlingarna. Hon säger att Storbritannien inte ska betrakta sina avtalade andelar av avgifterna till exempel inom regionalpolitiken som ett straff, utan komma ihåg det faktum att de förhandlats fram och slagits fast i samråd inom unionen.

– Storbritannien kan inte bara meddela att landet slopar de avtalade avgifterna 2019, när förhandlingarna om utträdet ska vara avslutade och brexitavtalet klart.

Corina Creţu anser att en sammanhållen union är viktig i synnerhet när det gäller att motarbeta social marginalisering. Hon ser det som viktigt att inga invandrarghetton uppstår i unionsländernas städer.

Kommissionären tycker det är synd att den unga generationen tenderar att betrakta EU:s förmåner som en självklarhet, vilket de inte är.

– För att värna om sammanhållningen i unionen vill jag lyfta fram att unga i dag har många skäl att åka på Erasmusutbyte även till exempel till universiteten i Belgrad eller Sofia, och inte bara till universiteten i de välbärgade huvudstäderna såsom Bryssel, Wien eller Helsingfors.

Jyrki Katainen, som själv är född i Siilinjärvi, håller med kommissionär Creţu med ett brett leende och egna erfarenheter i bagaget.

– Erasmus är ett fantastiskt program. Det förändrade mitt liv. Jag vill påminna om att samma program också finns för lärare. Den vägen kan det också avsevärt förändra livet i skolorna.

Jyrki Katainen vill ge två goda råd för medborgardebatten om EU:s framtid. Man ska vara aktiv i sin egen närmiljö, och man ska låta andra veta vad man tänker.  Medborgardebatten pågår, men Jyrki Katainen vill också skicka en hälsning till Finlands regering.

– Den bör vara mycket aktiv nu i denna tid av stora förändringar.

Katainen har också ett råd och en önskan som han vill framföra till medborgarna, medborgarorganisationerna, själva kommissionen och andra organ i unionen samt till företagen och regeringarna.

– Nu är det dags att skapa innehåll i debatten om EU:s framtid. Kom gärna med nya visioner och förslag – de fem scenarierna i kommissionens framtidsdokument från mars är verkligen inte de enda möjliga!