Bild: Juhana Tuomola
Aktuellt 13.7.2017

Arktiska fläktar i somriga Björneborg

– Om Finland lyckas hålla Arktiska rådets medlemsländer kvar vid samma bord och engagerade i de gemensamma målen, har vårt ordförandeskap varit lyckat, konstaterar utrikesminister Timo Soini.

Chef för vetenskapskommunikation vid Arktiska centret Markku Heikkilä, Sametingets vice ordförande Heikki Paltto, utrikesminister Timo Soini, WWF:s generalsekreterare Liisa Rohweder och Arctia Ab:s verkställande direktör Tero Vauraste diskuterade arktiska frågor i Björneborg. Bild: Juhana Tuomola

Utrikesminister Soini deltog i en diskussion om arktiska frågor på invigningsdagen för årets Suomiareena i Björneborg tillsammans med Arctia Ab:s verkställande direktör Tero Vauraste, WWF:s generalsekreterare Liisa Rohweder, Sametingets vice ordförande Heikki Paltto och chef för vetenskapskommunikation vid Arktiska centret Markku Heikkilä.

Enligt utrikesminister Soini är arktiska frågor ett hett tema såväl i Europa som i Kina. I och med detta är Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet särskilt intressant.

– Trots att vi fokuserar på att hålla mötesruljangsen effektivt igång finns det också rum för att presentera finländskt kunnande. Vi har spetskompetens på flera områden utöver isbrytare.

Enligt Soini är det särskilt intressant att se vilka möjligheter meteorologiskt samarbete erbjuder.

Finland innehar ordförandeskapet också i Arktiska ekonomiska rådet. Ordförande för ekonomiska rådet Tero Vauraste anser att det är viktigt att blicka strategiskt framåt samt att främja förutom införandet av bästa möjliga teknik också planeringen och finansieringen av stora infrastrukturprojekt.

Liisa Rohweder hoppas att Finland tar initiativ bland annat till att förbjuda användningen av tung brännolja i sjöfarten i Arktis.

– Till exempel vid planeringen av en järnväg till Ishavet ska miljökonsekvenserna av järnvägen utredas noggrant.

Heikki Paltto från Sametinget är inne på samma linje. Han anser att ursprungsfolkens ställningstaganden och åsikter ska höras från första början i stora projekt. Paltto lyfter också fram utvecklandet av turismen.

– När man planerar stora projekt lönar det sig också att tänka på mer vardagliga frågor, såsom på vägprojekt och en bättre lokal servicenivå.

Paltto håller med utrikesminister Soini, som betonar ursprungsfolkens betydelse i det arktiska samarbetet.

Markku Heikkilä, chef för vetenskapskommunikation vid Arktiska centret, påminner om att Kina bedriver aktivt arktisk politik. Kina är redan nu en betydande aktör och blir i framtiden en allt viktigare samarbetspartner. Heikkilä lyfter också fram den arktiska dimensionens många ansikten: vetenskapligt samarbete, teknik, arktisk formgivning och framför allt människorna. Heikkilä hoppas att Finlands tvåårsperiod som ordförande i Arktiska rådet lämnar bestående spår i människors sinnen.

Följ Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet på Twitter @FIArctic