Bild: Euroopeiska unionen
Nyheter 28.7.2017

Gränskontrollen ses över – striktare kontroll vid EU:s yttre gräns

Kan Ivan och Mary besöka Ruisrock 2025 eller stoppas deras resa av EU:s intensifierade kontrollprocesser? EU utvecklar gränsbevakningen för att förbättra rörligheten och säkerheten och förhindra illegal vistelse. I framtiden krävs det flera skeden innan Ivan och Mary kan dansa på Ruisrock, vare sig de kommer från länder med visumtvång eller ej.

Om några år, i början av 2020-talet, tas två nya system i bruk vid EU:s yttre gränser. Ut- och inresor av medborgare från länder utanför EU registreras i ett informationssystem där också resenärernas biometriska uppgifter sparas, det vill säga foto och fingeravtryck. EU:s medlemsländer och Europaparlamentet har redan kommit överens om in- och utresesystemet (Entry/Exit System, EES). Nu förhandlar man om ett system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) som gäller medborgare från tredjeländer med visumfrihet. Det motsvarar Esta-systemet som används av Förenta Staterna.

Vi ska nu se hur Ivans och Marys resa till Ruisrock kommer att gå till på 2020-talet. Ivan, som kommer från ett land med visumtvång, behöver ett traditionellt visum eftersom EU åtminstone tillsvidare inte har e-visum. Han fyller i en detaljerad visumansökan och tar med sig sitt pass till ett viseringscenter där fotografi och fingeravtryck läggs till ansökan. Viseringsprocessen sätter igång när Ivan betalat en avgift på 60 euro, och inom 15 dagar får Ivan sitt pass tillbaka försett med visum.

Mary som kommer från ett land med visumfrihet sitter hemma på sin soffa och fyller i sina person- och passuppgifter för Etias-ansökan på webben. Hon får också svara på några frågor för att reda ut eventuell brottslig bakgrund eller tidigare avvisningar. Hon betalar en avgift på några euro på webben, behandlingen av Marys ansökan sätter genast igång och Mary kan gå vidare till intressantare saker. Meddelandet om Marys Etias-tillstånd, som är i kraft i flera år, dimper ner i Marys e-post inom tre dagar.

Under tillståndsprocessen granskas bådas ansökningar mot olika register med data om bland annat illegala eller försvunna resedokument. Marys granskning sker utgående från de uppgifter hon angett, men i Ivans fall kan man med hjälp av hans fingeravtryck kontrollera att han inte tidigare rest eller gjort sig skyldig till brott under något annat namn eller identitet.

Ivan och Mary anländer till Finland med flyg, till skillnad från sedvanliga festivalbesökare. I fråga om flyg som går över Schengenområdets gränser granskar flygbolaget att visumet i Ivans pass är giltigt och Marys Etias-tillstånd kontrolleras med en begränsad registerförfrågning i de europeiska databaserna. Bådas rätt till kortvarig vistelse kontrolleras också genom en in- och utreseförfrågan eftersom pass inte längre stämplas på 2020-talet.

Vid gränsövergångsställena görs en kontroll i in- och utresesystemet där uppgifter om varje tredjelandsmedborgare som reser in eller ut i Schengenområdet sparas samt tidpunkten för in- och utresan. Därtill sparas de biometriska uppgifterna om Mary så att hon i framtiden kan identifieras ännu säkrare. Systemet försnabbar gränskontrollen i och med att man inte längre behöver räkna hur många dagar resenären vistats i landet med hjälp av stämplarna. När de olika EU-systemen är kompatibla blir också olika registerförfrågningar snabbare och säkrare.

När publiken hoppar i takt med basen på Ruisrock är det knappast någon som tänker på att myndigheterna gjort flera kontroller med hjälp av de nya systemen för att deltagare från olika hörn av värden ska kunna roa sig så tryggt som möjligt. Mary och Ivan är just de personer som de uppger sig vara och det finns ingen orsak att misstänka att de bär på några onda avsikter. Också 2020-talets ungdomar får en lyckad festivalsommar.

Matti Pitkäniitty är specialsakkunnig gällande gränssäkerhet, Schengenområdet och visering vid Finlands EU-representation.