Bild:
Nyheter 23.8.2017

Finland och EU:s framtid -turné startar i Åbo

Diskussionen om EU:s framtid och Finlands linje är åter aktuell. Frågor om EU:s enighet, brexit, migration, säkerhetsutmaningar och eurons framtid känns angelägna för många såväl hos oss som på annat håll i Europa.

Under kommande höst och vår ordnar Europainformationen vid utrikesministeriet i samarbete med sina lokala partner en serie öppna seminarier som hänför sig till EU:s framtidsdiskussion.

Det första diskussionsevenemanget hålls i Åbo stadsbiblioteks Studio (Slottsgatan 2) måndagen den 28 augusti kl. 18.30–20.00. Evenemanget ordnas i samarbete med Europe Direct Egentliga Finland. Efter Åbo står Lahtis (9.10) och S:t Michel (6.11) på tur.

Öppningsanförandet vid seminariet i Åbo hålls av regionutvecklingsdirektör Tarja Nuotio från Egentliga Finlands förbund. Diskussionen inleds med inlägg av ekonomipolitiska rådgivaren Vesa-Pekka Poutanen från Europeiska kommissionens representation i Finland, forskaren Tuomas Iso-Markku från Utrikespolitiska institutet samt riksdagsledamoten, ordföranden för stora utskottet Anne-Mari Virolainen (Saml). Diskussionen leds av informatör Juhana Tuomola från Europainformationen.

Med tanke på kaffeservering önskar vi att man anmäler sig på förhand:

Länk till anmälningsblanketten

Kaffeservering från kl. 18.00.
Välkommen!

Ytterligare information: Informatör Juhana Tuomola, (Europainformationen), tfn 0295 350 166

EU-informatör Kirsi Stjernberg (Europe Direct Egentliga Finland), tfn 040 5513120 (När det gäller evenemanget i Åbo)

På Twitter: #EUtulevaisuus