Bild: Ladislav Tsvetkov
Nyheter 21.12.2017

EU:s ordförandeland Bulgarien vill föra västra Balkan närmare Europeiska unionen

När Estlands halvårsperiod som Europeiska unionens ordförandeland tar slut vid årsskiftet är det Bulgarien som tar över. Det är första gången Bulgarien är EU-ordförande. Landet blev EU-medlem 2007.

Ordförandelandet leder ministerrådets arbete, med undantag för utrikesrådet, och beredningsarbetet i arbetsgrupper bestående av tjänstemän. Arbetsgrupperna bereder EU:s beslut och kommande lagstiftning, som sedan ministrarna beslutar om i rådet.

Västra Balkan, invandring och ungdomar

Ett av de prioriterade områdena under Bulgariens ordförandeskap är att föra länderna på västra Balkanhalvön närmare EU. Bulgarien vill ha en klar och realistisk handlingsplan för varje land (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro och Serbien). För Bulgarien är regionen viktig och både kulturellt och geografiskt närstående.

Av länderna på västra Balkan är endast Kroatien tillsvidare EU-medlem. Montenegro och Serbien håller på och förhandlar om medlemskap, Albanien och Makedonien är kandidatländer och Bosnien och Hercegovina samt Kosovo är potentiella blivande kandidatländer.

Bulgarien framhåller också säkerhet och migrationsfrågor under sitt ordförandeskap. Ordförandelandet vill att medlemsstaterna ska ha en gemensam syn bland annat på EU:s asylpolitik.
Bulgarien fortsätter på Estlands linje och betonar vikten av den digitala inre marknaden och ungdomars deltagande.

Trion medför kontinuitet

Bulgarien ingår i en ordförandetrio med ett gemensamt program för ett och ett halvt år framåt. I trion ingår Estland, Bulgarien och Österrike, som tar över ordförandeskapet under den andra halvan av 2018.
I följande trio ingår också Finland, som tar över ordförandeklubban i juli 2019. I Finlands trio ingår också Kroatien och Rumänien.

Webbplatsen för Bulgariens EU-ordförandeskap

”United we stand strong”  –  Bulgariens program

På Twitter: @EU2018BG