Bild:
Nyheter 2.2.2018

EU-ministerutskottet drog upp riktlinjer för Finlands EU-ordförandeskapsperiod

Statsrådets kommunikationsavdelning  2.2.2018
PRESSMEDDELANDE 49/2018

Vid sitt möte den 2 februari drog EU-ministerutskottet upp riktlinjer för förberedelserna för Finlands EU-ordförandeskapsperiod (1.7–31.12.2019). Ministerutskottet behandlade tidsplanen och processen för förberedelserna för ordförandeskapsperiodens innehåll samt de möten som ska arrangeras i Finland. Utgångspunkten är att ordförandeskapsperioden som helhet ska skötas på ett kostnadseffektivt sätt och att det antal möten som arrangeras i Finland hålls på en kontrollerad nivå.

Finland kommer att bereda ett eget nationellt program för ordförandeskapsperioden. Detta kommer att ske under ledning av statsministern och i samarbete med samtliga riksdagspartier. Arbetet inleds under våren. Finland deltar också aktivt i beredningen av ett trio-program tillsammans med Rumänien och Kroatien.

Den 15 september 2017 beslutade EU-ministerutskottet att följande informella ministermöten ska ordnas i Finland under ordförandeskapsperioden 2019:

  • ett informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna
  • ett informellt möte mellan miljöministrarna
  • ett informellt möte mellan justitie- och inrikesministrarna
  • ett informellt möte mellan utrikesministrarna (Gymnich) och ett informellt möte mellan försvarsministrarna i anslutning till det
  • ett informellt möte mellan finansministrarna (ECOFIN) och eurogruppens möte
  • ett informellt möte mellan jordbruksministrarna.

Utöver ministermötena ska högst 80 möten på tjänstemannanivå täckas med anslaget för EU-ordförandeskapet. Europeiska rådets möten, informella möten mellan stats- och regeringscheferna och tredjelandsmöten på stats- och regeringschefsnivå som infaller under Finlands ordförandeskapsperiod ordnas i Bryssel.

De möten som täcks med anslaget för EU-ordförandeskapet ska enligt EU-ministerutskottets riktlinjer hållas i Helsingfors. Det betyder att Finland fortsätter med de senaste ordförandeländernas praxis att koncentrera mötena till en plats i huvudstaden. Genom att koncentrera mötena till en plats kan man uppnå effektivitet i mötes- och säkerhetsarrangemangen.

EU-ordförandeskapet, dvs. ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, roterar mellan medlemsstaterna varje halvår. Under halvårsperioden fungerar ordförandelandet som ordförande vid rådets möten på alla nivåer utom i utrikesrådet, där unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fungerar som ordförande. Den förestående ordförandeskapsperioden är den tredje i ordningen för Finland. Finland har tidigare varit ordförandeland 1999 och 2006.