Tillgänglighetsverktyg

Bild: Riku Isohella
Nyheter 21.2.2018

Vi pratar om EU!

Det är viktigt att finländarna aktivt deltar i diskussionen om hur EU ska utvecklas. I år kommer vi att bidra till och utvidga den allmänna debatten på många sätt. Det ordnas allt fler evenemang där vi tillsammans kan diskutera Europeiska unionen.

STARTSKOTTET gick den 26 februari, då statsminister Juha Sipilä inledde en serie universitetsbesök med ett besök i Uleåborg. Han deltog samtidigt i två andra evenemang kring temat EU och Finlands framtid i staden.

SAMMA DAG ordnade Europainformationen en offentlig tillställning i Kuopio med temat Finland och EU:s framtid.

Både statsministern och Europainformationen har flera andra motsvarande evenemang inbokade.

DEN ALLMÄNNA DEBATTEN förs inte bara av ministerierna, utan också av Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor, Utrikespolitiska institutet och flera civilsamhällesorganisationer. En del av debatterna ordnas med Europainformationens stöd.

I SOCIALA MEDIER använder vi hashtaggen #mitt EU i samband med EU-diskussionerna.

Kom med och prata om EU!

Följ oss