Bild:
Nyheter 18.5.2018

EU-länderna ger sitt starka stöd till det europeiska perspektivet för västra Balkan

Statsrådets kommunikationsavdelning  17.5.2018

PRESSMEDDELANDE 258/2018

EU-länderna ger sitt starka stöd till det europeiska perspektivet för västra Balkan

Stats- och regeringscheferna från EU och de sex västra Balkanländerna diskuterade säkerhet och utveckling av förbindelser vid sitt gemensamma toppmöte, som ordnades i Bulgariens huvudstad Sofia torsdagen den 17 maj.

Som avslutning på mötet gav EU-länderna en deklaration, där det konstateras att västra Balkan förbinder sig till europeiska värderingar samt fastställs att EU stöder områdets europeiska framtid. EU:s utvidgning var dock inte det egentliga temat för mötet.

”EU är de västra Balkanländernas bästa partner redan innan de har blivit medlemmar i unionen. Vi kan erbjuda länderna tillträde till EU:s inre marknad, stöd i reformer och goda samarbetsmöjligheter”, sade statsminister Juha Sipilä.

Syftet med toppmötet var att stärka det konkreta samarbetet mellan EU och västra Balkan och på så sätt bidra till välfärd och tillväxt i området.

”Utvecklingen av olika förbindelser mellan våra områden erbjuder både företagen och medborgarna helt nya möjligheter. Särskilt utvecklingen av digitala förbindelser är en av våra prioriteringar i EU. Det är viktigt att västra Balkan får delta”, konstaterade statsminister Sipilä.

Stats- och regeringscheferna diskuterade också säkerheten i området. Enligt Finland är det viktigt att även de västra Balkanländerna utvecklar sin förmåga att svara mot hybridhot. Att kunna identifiera hybridpåverkan är det första steget i att motverka den. Det är viktigt att väcka medvetenhet om dessa frågor, så som EU:s och Natos hybridkompetenscenter i Helsingfors redan gör.

 

Deklarationen från toppmötet på Europeiska rådets webbplats (en, pdf)

 

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli