Bild: Maryna Yazbeck, Unsplash
Nyheter 26.6.2018

Mer EU-finansiering till säkerhet och studentutbyte

Europeiska kommissionen lämnade i maj sitt förslag till nästa fleråriga budgetram. I början av juni ordnade Europaparlamentets informationskontor i Finland ett seminarium om detta aktuella ämne. Seminariets huvudtalare var kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

Den fleråriga budgetramen är ett instrument som EU:s årliga budgeter baserar sig på. Budgetramen anger hur mycket pengar EU har att använda inom olika sektorer. Avsikten med den fleråriga budgetramen är att underlätta godkännandet av EU:s årliga budget och att öka på förutsägbarheten i EU:s finansförvaltning. Just nu arbetar man med budgetramen för 2021–2027, vars devis är ”En union som ska skydda, försvara och sätta medborgarna i centrum”.

Bild: Europeiska kommissionen
Bild: Europeiska kommissionen

Enligt kommissionär Katainen har man i kommissionens förslag inte bara tagit i beaktande behovet av nedskärningar i budgeten, utan också medlemsländernas förslag om nya prioriterade områden. Kommissionen föreslår att mer resurser ska läggas på säkerhet och effektiverandet av gränsbevakningen.

Mera pengar till Erasmus och investeringar

Enligt kommissionens förslag ska också utbytesprogrammet Erasmus+ få mer finansiering. Enligt Katainen strävar kommissionen efter att rentav fördubbla utbytesprogrammets finansiering. Också programmet InvestEU, som främjar privata investeringar, får enligt kommissionens förslag en större andel av finansieringen.

Nedskärningar i jordbruksstödet

Kommissionen föreslår nedskärningar i de två största budgetkategorierna, det vill säga sammanhållningsfonden och jordbruksfonden. Dessa två kategorier står tillsammans för ungefär 70 procent av EU:s budget. Nedskärningarna i till exempel jordbruksbudgeten är enligt Katainen mindre i Finland än i många andra medlemsländer.

Under sitt anförande påpekade Katainen att man i medlemsländerna ofta bara räknar ihop sammanhållnings- och jordbrukssektorns finansiering och jämför den direkt med landets betalningsandel i EU:s budget. Samtidigt glöms all annan EU-finansiering man tar emot lätt bort.

Enligt Katainen är Finlands andel av framför allt utbildnings- och forskningsfinansieringen överraskande låg med tanke på Finlands anseende som ett ledande land inom utbildning.

Paneldeltagarna vid seminariet som ordnades av Europaparlamentets informationskontor i Finland: Simo Tiainen från MTK, kommissionär Jyrki Katainen, minister Sampo Terho samt europaparlamentarikerna Petri Sarvamaa, Miapetra Kumpula-Natri och Nils Torvalds
Paneldeltagarna vid seminariet som ordnades av Europaparlamentets informationskontor i Finland: Simo Tiainen från MTK, kommissionär Jyrki Katainen, minister Sampo Terho samt europaparlamentarikerna Petri Sarvamaa, Miapetra Kumpula-Natri och Nils Torvalds

Finland förespråkar budgetdisciplin

Efter Katainens öppningsanförande gick ordet till Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho. Terho kritiserade kommissionens förslag för att jordbruksnedskärningarna riktar sig mot utvecklingen av jordbruket, vilket han inte anser vara i Finlands intresse.

Terho berömde dock den budgetdisciplin som Finland och de andra nordiska länderna har förespråkat. Han ser budgetdisciplinen som en bra sak både från medborgarnas och från EU:s synvinkel.

MTK oroligt

Simo Tiainen, direktör vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, kommenterade öppningsanförandena. Liksom Terho oroade han sig över att nedskärningarna i EU:s jordbruksstöd riktar sig mot utvecklingen av jordbruket. Till skillnad från kommissionär Katainen upplever Tiainen att finländska jordbrukare är i en sämre position än övriga. Enligt honom borde man öka på EU:s budget och Finlands regering borde understödja detta.

Tiainen anser också att regeringen har haft en för slapp inställning till det budgetunderskott som Storbritanniens utträde ur EU i sinom tid kommer att skapa.

Kommissionens förslag till mångårig budgetram går vidare till Europeiska rådet och parlamentet för godkännande. Europeiska rådet måste godkänna förslaget enhälligt. Målsättningen är att man ska ha enats om budgetramen före europaparlamentsvalet våren 2019.

 

YTTERLIGARE INFORMATION: