Bild: Joonas Mäkivirta
Nyheter 6.8.2018

Europainformationen deltar i Europaforum Åbo

Europaforum Åbo äger rum på flera olika ställen i Åbo centrum från torsdagen den 30 augusti till lördagen den 1 september. Evenemanget erbjuder finländska påverkare och vanliga medborgare ett öppet forum för diskussion om Finlands roll i Europa och EU. Europaforum Åbo ordnas nu för första gången, och avsikten är att evenemanget i framtiden varje höst ska inleda den politiska och ekonomiska diskussionen i Finland.

Europaforumet innefattar seminarier, paneldiskussioner, frågestunder och medborgardebatter.

Utrikesministeriets Europainformation deltar i evenemanget i Åbo. Fredagen den 31 augusti ordnar Europainformationen och Utrikespolitiska institutet en diskussion om EU:s roll som global säkerhetspolitisk aktör. Vilken betydelse har det regelbaserade internationella systemet i dagens ”värld av dealar”? Vilken roll har EU och vilken roll borde den ha på ett internationellt plan och när det gäller att lösa aktuella globala frågor och konflikter?

Tillställningen inleds av utrikesministeriets statssekreterare Matti Anttonen. Alexander Stubb, som är vice generaldirektör för Europeiska investeringsbanken, håller keynote-anförandet, varefter Finlands EU-ambassadör Marja Rislakki och Utrikespolitiska institutets programchef Juha Jokela deltar i paneldiskussionen. Diskussionen leds av redaktören Kirsi Heikel.

Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Välkommen med!

 

Europaforumet arrangeras av och i diskussionerna deltar Åbo stad, Åbo universitet, Turun Yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Egentliga Finlands förbund, Turku Science Park, Åbo handelskammare och Schuman-seura. Dessa aktörer utgör Europagruppen i Åbo med ansvar för förberedelserna inför evenemanget. Gruppens ordförande är politices doktor Anders Blom. Forumdiskussioner ordnas även av riksdagen, statsrådets kansli, Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland, Finlands Bank, utrikesministeriet, inrikesministeriet, Finlands näringsliv, FFC, STTK, Akava och MTK.

 

 

Hela programmet för fredagen den 31 augusti