Bild:
Arbeta i Bryssel 13.8.2018

Arbeta i Bryssel: Päivi Wood – ett kreativt kaos och mångkulturell vardag

Det sjudande, lättsamma och kaotiska Bryssel svepte med sig Päivi Wood för åtta år sedan. Nu arbetar hon som expert vid Europeiska kommissionen. Flera år tjänstgjorde hon vid Finlands ständiga representation vid EU, men sedan flyttade hon över till kommissionens generaldirektorat för transport. Snart är det åter dags att gå vidare då Päivi med familj återvänder till Finland. ”Jag kommer att sakna Bryssels kreativa kaos.”

Brighton, Prag, Helsingfors, Lissabon, Bryssel

Päivi Wood, som kommer från Jyväskylä, vistades sina första år utomlands i Brighton i Storbritannien i slutet av 1990-talet. I den då fortfarande lite nergångna staden avlade Päivi sin examen i EU- och internationell rätt och politik. Ett utbytesår i Prag susade förbi och sedan återvände hon till Finland för forskarstudier. Under tiden före flytten till Bryssel hann det hända mycket: arbete vid utrikesministeriet, vid kommunikationsministeriet och Sjöfartsverket, en period av mammaledighet i Lissabon, där hennes man då arbetade.

Till Bryssel hittade Päivi 2010. Det var ett naturligt val eftersom hennes man hade gjort en lång karriär inom EU:s institutioner och staden var bekant. Där fanns ett stödnätverk bestående av både släktingar och vänner. Till att börja med arbetade Päivi vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, som hon anser att är hennes livs bästa arbetsplats.

”Ett lika glatt, energiskt och motiverat gäng får man leta efter. Fastän det var tungt ibland, fanns det gott om skratt och glimten i ögat varje dag.”

Päivi utnyttjade maximiantalet år som utsänd tjänsteman vid representationen, och det var värt det, anser hon. Hemresan hägrade, men så öppnades möjligheten att bo kvar och arbeta med EU-frågor vid kommissionen, vid avdelningen som bland annat ansvarar för investeringar och smart trafik.

Mångkulturell kärna

Kommissionen som arbetsplats erbjuder både utmaningar och belöning, men snabba segrar kan man glömma. Arbetet är krävande, dagarna långa och ärendena svåra. Det krävs stresstålighet och knivskarp expertis. Som belöning får man å andra sidan kunskap och förståelse för hur ärenden bereds inom kommissionen och hur medlemsländerna och olika intressegrupper påverkar beslutsfattandet i dess olika skeden.

Arbetsplatsens mångkulturella karaktär bidrar också till vardagslivet. Päivi berättar att det faktum att hennes kolleger kom från olika länder, kulturer och har olika bakgrund har förändrat hennes eget sätt att arbeta. Förmågan att argumentera övertygande behövs varje dag.

 

”På en mångkulturell arbetsplats måste man lära sig att anpassa sin egen verksamhet till de rådande omständigheterna. Man ska inte underskatta vikten av att vara känslig och vidsynt och ha förståelse för andra kulturer. Man lär sig mycket nytt av sina kolleger varje dag.”

Päivi anser inte att hon hade särskilt svårt att anpassa sig till en mångkulturell arbetsmiljö. Den högljudda, skrattande och sociala Päivi kallas på sin arbetsplats för ”Europas nordligaste sydeuropé”.

I Päivis liv syns mångkulturalismen också utanför arbetsplatsen. Hennes man är från Storbritannien och sonen går i Bryssels Europaskola på en finsk klass. På sonens klass har majoriteten av barnen en mångkulturell bakgrund, vilket enligt Päivi har ökat under årens lopp. Tidigare var oftast båda föräldrarna finländare, nu är multikulturalismen en norm.

”Människor är mer internationella och öppnare än förr, också finländarna.”

Det bubblar under ytan

Familjen Wood har redan packat ihop sin bostad och flyttat till Helsingfors. Päivi har emellertid ännu en vecka arbete kvar i Bryssel, så det här är ett utmärkt tillfälle att reflektera över stadens natur. Det bästa med Bryssel är enligt Päivi atmosfären som är spontan och lättsam. Det pågår ständigt något intressant och det finns alltid något att göra. Bryssel andas livsglädje och energi.

Trots att stadens kaotiska och oorganiserade natur emellanåt kan kännas frustrerande lärde sig Päivi tidigt att det är bortkastat att stressa.

”Det har hänt att jag tänkt att inget i staden fungerar som man skulle önska, men man upptäcker snabbt att saker och ting ordnar sig fastän det är svårt att tro när man befinner sig mitt i kaoset.”

Till Helsingfors tänker Päivi ta med sig sin hobby att spela tennis och det spontana levnadssättet. Allt behöver inte alltid vara planerat flera veckor i förväg, anser Päivi.

 

 

Joona Suni

Kommunikationsassistent