Bild:
Arbeta i Bryssel 20.11.2018

Arbeta i Bryssel: Påverkansarbete i EU motiverar världsförbättraren

Intervjun publicerades först på webbplatsen för Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen den 2 november 2018.

Vintern 2018 flyttade Jaana Kokko från EU:s nordligaste huvudstad till Bryssel för att arbeta som expert vid Helsingfors EU-kontor. Kokkonen är specialiserad på digitaliseringen och hon ansvarar för intressebevakningen som rör den digitala inre marknaden. Just nu fylls hennes kalender bland annat av påverkansarbete kring EU:s kommande finansieringsperiod och programmet Digitalt Europa.

Kokkonen, som studerade franska, EU-studier och internationell rätt vid Helsingfors universitet, har i sin karriär följt sitt intresse för samhällelig påverkan och digitaliseringens inverkan på världen. Vid sidan om studierna jobbade Kokkonen inom den digitala sektorn, bland annat med en egen mobilapp som fick en finalplats i Helsingin Sanomat-stiftelsens innovationstävling. Hon arbetade också med plattform- och ekosystemutveckling.

Första gången Kokkonen kom till Bryssel var det som utbytesstudent vid Université Libre de Bruxelles, och en brinnande kärlek till EU-huvudstaden blossade genast upp. Efter tio år i hemlandet återvände Kokkonen till Bryssel i vintras, lockad av det intressanta jobbet, men också av de likasinnade människorna, de gröna parkerna och det mångsidiga kulturutbudet.

”Det är nyfikna och sociala människor som söker sig till Bryssel, människor som vill arbeta med saker som de verkligen brinner för. Det är lätt att flytta till staden, människorna är hjärtliga och vidsynta. Finländarna i staden har en aktiv gemenskap – det kändes lite som att komma hem”, skrattar Kokkonen.

”Konstscenen i Bryssel är också aktiv och djärv. Det kanske inte är det första man associerar den ofta förtalade grå EU-huvudstaden till. Just nu ser jag fram emot öppningen av centret för nutidskonst Kanal Centre Pompidou.”

Bekanta teman, nya perspektiv

Digitaliseringen är ett bekant område för Kokkonen. Hon arbetade i nästan sex år vid Helsingfors stad med liknande frågor. Flera teman följde naturligt med Kokkonen till Bryssel.

”Det har varit roligt att bekanta sig med bekanta teman från ett nytt perspektiv. Många EU-direktiv och förordningar påverkar direkt den digitala sektorn i Finland. Och det bästa är att jag inte förlorade alla mina samarbetspartner, utan samarbetet med flera av dem fortsätter.”

Helsingfors EU-kontor representerar 14 organisationer: Helsingfors stad, Esbo stad, Vanda stad, Nylands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands  och Tavastlands förbund, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet, Svenska handelshögskolan, yrkeshögskolan Laurea, yrkeshögskolan Metropolia och Naturresursinstitutet Luke. Kontoret har fem anställda och två praktikanter. Kontoret arbetar i team kring olika frågor eftersom verksamhetsområdet är stort och många frågor gäller flera sektorer.

Det stora skaran samarbetspartner gör det enligt Kokkonen möjligt att jobba framgångsrikt med betydelsefulla frågor och det underlättar också samarbetet med andra partner.

”En kollega kanske hör om ett lagstiftningsförslag som påverkar mitt ansvarsområde under ett av sina möten. Det är viktigt att vi kan reagera på förslagen i ett så tidigt skede som möjligt”, säger Kokkonen.

Enligt Kokkonen är Bryssel en intelligent och inspirerande arbetsmiljö. Påverkansarbetet kräver mycket men det är också enormt givande.

”Det är lätt att möta påverkare och experter i Bryssel. Trösklarna är låga och folk samarbetar gärna”, berättar Kokkonen.

Kokkonen motiveras av tanken om att tekniken kan förbättra människors livskvalitet, samhällens hållbarhet och konkurrenskraft och göra vardagens smidigare. Det är det som utvecklingen av appar och program egentligen handlar om. I Bryssel får hon följa EU:s digitala utveckling på första parkett.

”I de olika medlemsländerna görs hela tiden digitala innovationer som påverkar till exempel miljön och klimatet positivt. Man kan tala om uppfinningar som räddar världen.”

Fler kvinnliga påverkare i EU

Trots att Kokkonens kolleger i Bryssel är en brokig och mångsidig skara har hon märkt att det särskilt inom det tekniska området skulle finnas plats för flera unga kvinnliga experter. I de digitala kretsarna i Bryssel har Kokkonen tagits emot med öppna armar.

”När man ska finna digitala lösningar behövs uttryckligen mångfald så att lösningarna når alla. I EU-kretsar förstår man att det behövs bidrag av experter och konsulter av olika ålder och med olika bakgrund”, reflekterar Kokkonen.

Hon uppmanar kvinnor att modigt söka sig till den digitala sektorn och till EU-uppdrag i Bryssel.

”En glädjande stor del av påverkarna i Bryssel är kvinnor, men det finns alltid plats för fler. De viktiga arbetsområdena och upplevelserna tar inte slut i EU-huvudstaden!”

Eeva Laavakari

Informatör

Finlands ständiga representation vid EU