Nyheter 6.9.2018

Finländsk ambassadör utsedd till ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini har den 3 september 2018 utnämnt ambassadör Sofie From-Emmesberger till permanent ordförande för EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik.

Kommittén har en viktig roll i beredningen av EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och i utvecklingen av unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Kommittén rekommenderar bland annat strategiska och politiska koncept till rådet, ansvarar för krishanteringsinsatsers politiska kontroll och strategiska ledning samt ger vägledning åt Europeiska unionens militära kommitté, gruppen för politiska och militära frågor och kommittén för de civila aspekterna av krishantering.

Enligt ambassadör Sofie From-Emmesberger är uppdraget mycket intressant och infaller vid en utmanande tidpunkt.

”Det världspolitiska läget är oberäkneligt och det regelbaserade internationella systemet sätts på prov. Det finns allt högre förväntningar på EU:s förmåga att förbättra sina medborgares säkerhet och agera för att lösa konflikter ute i världen. Inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik har man under de senaste åren gjort framsteg bland annat för att fördjupa försvarssamarbetet och stärka olika civila krishanteringsinsatser”, berättar From-Emmesberger.

From-Emmesberger är för närvarande Finlands representant i kommittén. Tidigare har hon varit ambassadör i Kenya samt tjänstgjort vid Finlands ambassad i Tel Aviv och vid Finlands ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg. Hon har också varit chef för enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter vid utrikesministeriet.

Utnämningen är ett tecken på förtroende för Finland och vittnar om den respekt som utrikesministeriets personal åtnjuter.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn +358 295 350 636

Utrikesministeriets e-postadressen har formen fornamn.efternamn@formin.fi.