Bild: Europeiska kommissionen
Nyheter 23.10.2018

Asem-mötet främjade samarbetet mellan länder i Europa och Asien

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.10.2018. Publicerad på svenska 22.10.2018

Pressmeddelande 490/2018

Statsminister Juha Sipilä deltog i Asem-toppmötet mellan länder i Europa och Asien i Bryssel den 18–19 oktober. Asem är det viktigaste forumet för dialog och samarbete mellan Europa och Asien.

I sitt anförande vid plenarsammanträdet framhöll statsminister Juha Sipilä den färska rapporten av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC och uppmanade till snabba åtgärder mot klimatförändringen.

”Vi måste fullgöra det åtagande som vi gav i samband med Paris klimatavtal och delta i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Det är viktigt att ledarna både i Europa och i Asien har en gemensam uppfattning om framtiden för hållbar utveckling”, sade statsminister Juha Sipilä.

I sitt anförande vid plenarsammanträdet betonade statsminister Juha Sipilä också att en hållbar utveckling inte är möjlig utan jämställdhet mellan könen. Under en arbetslunch för stats- och regeringscheferna efter plenarsammanträdet efterlyste statsminister Sipilä ett ansvarsfullt agerande av staterna också i cybermiljön.

Toppmötet fattade beslut om att fortsätta samarbetet för anslutbarhet (connectivity) inom ramen för Asem. Arbetet gäller trafik- och kommunikationsförbindelser, energisamarbete samt samverkan mellan människor och över gränser. Samarbetets tidigare mandat upphörde vid toppmötet i Bryssel. Beslutet om att fortsätta arbetet är viktigt, eftersom säkerställandet av förbindelser mellan Europa och Asien spelar en viktig roll för världsekonomin.

I samband med mötet förde statsminister Sipilä bilaterala förhandlingar med Singapores statsminister Lee Hsien Loong och Vietnams statsminister Nguyễn Xuân Phúc.

Ytterligare information: Jani Raappana, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 0295 160 306, statsrådets kansli, Kimmo Lähdevirta, avdelningschef, tfn 0295 351 746, utrikesministeriet och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli