Bild:
Anställd vid EU 21.3.2023

Anställd vid EU: från ministeriet till EU

Europeiska unionen har över 40 000 anställda, och drygt tusen av dem är finländare. Mikko Hakkarainen arbetar bland annat med Schengenfrågor vid kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor. Europainformationen frågade Hakkarainen hur han kommit att arbeta vid EU och vilka tips han har för dem som drömmer om en EU-karriär.

”Nationell operativ erfarenhet hos myndigheter och till exempel advokatbyråer uppskattas i Bryssel”, säger Mikko Hakkarainen.

Vad hör till dina arbetsuppgifter?

Jag arbetar vid generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (GD HOME), närmare sagt i enheten som svarar för frågor som rör Schengen och Schengenområdets yttre gränser. Mina arbetsuppgifter handlar alltså om identitetsförvaltning, dokumentsäkerhet och gränskontroller.  Arbetet är väldigt varierande: vi tar fram bland annat olika politikdokument och förslag till lagstiftning, och ibland sköter vi mycket tekniska uppgifter som gäller till exempel internationell standardisering eller EU-informationssystem. Arbetet vid kommissionen är en bra kombination av koncentrationskrävande uppgifter, framtagande av nya idéer tillsammans med kollegorna och medlemsländerna samt representationsuppdrag på internationell nivå.

Hur kom det sig att du började jobba vid EU?

Mitt intresse för EU-jobb väcktes 2011 när jag arbetade i enheten för pass- och visumärenden vid utrikesministeriet.  Under min första arbetsvecka blev jag skickad till Bryssel för att delta i en av rådets arbetsgrupper, och jag brinner fortfarande för EU-frågor och särskilt för migrationsfrågor och inrikes frågor.  Efter att jag blev utexaminerad från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet började jag jobba som överinspektör vid Migrationsverket. Ett år senare fick jag anställning på inrikesministeriets migrationsavdelning. Där gällde mitt arbete i huvudsak olaglig invandring och återsändande, och det förutsatte också regelbundna tjänsteresor till Bryssel och så kallade Schengenresor till andra medlemsländer, vilket innebar att vi bedömde tillsammans hur medlemsländerna tillämpar EU-lagstiftningen på detta område. Jag var intresserad av en internationell karriär, men på grund av mina bristfälliga kunskaper i franska blev jag inte diplomat. Så siktade jag in på en EU-karriär. Den första anställningen i Bryssel var inrikesministeriets sekondering  i tre år.

När det var dags att återvända hem, blev jag erbjuden en temporär anställning i min nuvarande enhet.  Efter lite funderande bestämde jag mig att ta emot arbetet och sade upp mig från inrikesministeriet. Under denna tid blev jag också godkänd i ett särskilt uttagningsprov. Det var första gången kommissionen rekryterade Schengenexperter, och nu är jag fast anställd. Det var säkert bara en slump att jag valde den här karriären, och att jag stannat kvar, i alla fall tills vidare.

Vilka tips vill du ge dem som är intresserade av en karriär vid EU?

Att komma in på en EU-karriär hänger mycket på dig själv, din egen aktivitet, ditt nätverk och lite också på din tur. Om du gör tjänstekarriär i Finland och är intresserad av att arbeta i EU, ta gärna reda på om det inom den närmaste framtiden kommer att finnas lediga tjänster som nationell expert (SNE). Och så ska du börja lobba både den institution du vill söka dig till och den egna arbetsgivaren i god tid. Kretsen är liten, och enligt min erfarenhet känner de rekryterande enheterna de valda personerna redan från till exempel arbetsgrupper, kommittéer och andra nätverk.

Anställningen som nationell expert var för mig en enastående möjlighet att få en inblick i arbetet vid en EU-institution, och samtidigt hade jag en möjlighet att återvända till Finland.  Det ordnas tydligen också fler särskilda uttagningsprov än tidigare. Avsikten är att attrahera mer erfarna experter på vissa områden till en ordinarie anställning. Även kortare praktikperioder (NEPT och Bluebook trainee) är ett utmärkt sätt att ”komma in”.

Nationell operativ erfarenhet hos myndigheter och till exempel advokatbyråer uppskattas här. Många EU-tjänstemän har gjort hela karriären i Bryssel utan att någonsin på gräsrotsnivå ha tillämpat den lagstiftning eller den politik de utarbetat. De är värt att skaffa sig och djärvt lyfta fram denna erfarenhet.

Vad har du på ditt arbetsbord i vår?

Rysslands olagliga anfallskrig. Den östliga grannens olagliga handlingar i ett EU-kandidatland sysselsätter hela generaldirektoratet och min enhet.

En positivare sak är ett förslag till lagstiftning om digitalisering av resehandlingar och underlättande av resande som kommer att läggas fram senare i vår. Målet är att skapa gemensamma spelregler för EU:s yttre gränser som går ut på att gränskontroller görs på förhand med hjälp av digitala pass, vilket också gör det enklare och snabbare för resenärer att ta sig genom gränsövergångsställena.