Bild: Europeiska unionen
Nyheter 27.11.2018

Storbritanniens utträde ur EU fick grönt ljus av Europeiska rådet

Statsrådets kommunikationsavdelning 26.11.2018 13.53
Pressmeddelande 558/2018

Europeiska rådet har godkänt det utkast till utträdesavtal som förhandlats fram mellan Europeiska kommissionen och Storbritannien. Detta innebär att den officiella processen för att godkänna utträdesavtalet kan inledas. Europeiska rådet, som sammanträdde till ett extra möte i Bryssel söndagen den 25 november, godkände också den politiska förklaring utifrån vilken förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien kan inledas efter utträdesdagen.

Kuva: Euroopan unioni.
Bild: Europeiska unioneni.

”Utträdesavtalet följer de förhandlingsdirektiv som EU:s toppmöte tidigare fastställde för Europeiska kommissionen. Avtalet omfattar frågor som är viktiga för Finland, till exempel en lösning för att trygga rättigheterna för EU-medborgare som bor i Storbritannien. Detsamma gäller förstås också britter som bor i EU-länder”, sade statsminister Juha Sipilä.

Nu, efter att Europeiska rådet godkänt utkastet till utträdesavtal, kan Storbritannien lämna utkastet till sitt parlament för godkännande. Utkastet kräver också godkännande av Europaparlamentet. Slutgiltigt godkänns utkastet för EU:s del av rådet som företräder medlemsstaterna.

Målet är att utträdesavtalet ska träda i kraft och övergångstiden börja löpa före den 30 mars 2019, då den tid som reserverats för förhandlingarna om utträdesavtalet löper ut. Avsikten är att förhandla om de framtida förbindelserna under övergångstiden, som fortsätter åtminstone till 2020.

”Genom utträdesavtalet löser vi kontrollerat upp allt som EU och Storbritannien tillsammans byggt upp sedan 1970-talet. Därefter skapar vi nya förbindelser utifrån den förklaring som vi i dag godkände. Vi står inför svåra förhandlingar om många olika frågor, till exempel om handel, säkerhetssamarbete, flygtrafik och villkoren för inresa och inflyttning till Storbritannien”, konstaterade statsminister Sipilä.

”Inget kommer att vara helt på samma sätt som före utträdet. De nya förbindelserna kommer absolut inte att motsvara det nuvarande EU-medlemskapet, men vårt mål är att skapa så nära förbindelser som möjligt inom alla sektorer”, berättade statsminister Sipilä.

Storbritannien fattade beslut om EU-utträde genom folkomröstning 2016.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Johannes Leppo, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 335, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli