Bild:
Aktuellt 22.1.2019

Europainformationen på Educa-mässan

Utrikesministeriet deltar i Educa-mässan för utbildningssektorn den 25-26 januari. I utrikesministeriets monter hittar du både Europainformationen och utvecklingskommunikationen. Vi bjuder på information, debatter och publikationer om EU och om global utveckling.

År 2019 är ett ordförandeskapens superår för Finland. Under början av året är Finland ordförande i Arktiska rådet och Europarådet och från och med början av juli i EU. Vad innebär ordförandeskapen för Finland? Och hur syns de i finländarnas vardag? Bland annat de här frågorna tar utrikesministeriet upp under mässan.

Program i utrikesministeriets monter

Fredagen den 25 januari kl. 11 besöker utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen montern och svarar på aktuella frågor om EU och utvecklingssamarbete.

Kl. 14 berättar lektor Minna Hautaniemi hur man utarbetade en kurs om Arktisfrågor i samarbete med utrikesministeriet.

Lördagen den 26 januari kl. 11 berättar informatören Päivi Suhonen om Europarådet under rubriken ”Vad var och en borde veta om Europarådet”.

Färska publikationer

Vår Europakarta 2019 och bokmärken med alla EU-stater har precis kommit från tryckeriet och kan hämtas gratis på mässan. Du kan också bekanta dig med Europainformationens senaste videoprojekt som genomförts tillsammans med Tussitaikurit. Videon ”Jusun ja Krebin normipäivä”, som kommer på svenska under vårens lopp, är gjord för att kunna användas i undervisningen.

Välkommen till vår mässmonter 6N50!