Bild:
Nyheter 1.2.2019

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft i februari

Pressmeddelanden, 31.1.2019

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft den 1 februari 2019. EU och Japan utgör tillsammans en marknad med 635 miljoner konsumenter och står för cirka en tredjedel av hela världens bruttonationalprodukt.

”Handelsavtalet är en fin möjlighet att öka Finlands export till Japan eftersom det avskaffar tullarna från många viktiga exportprodukter, bland annat inom plast-, kemi- och skogsindustrin. Finländska livsmedel får nu också bättre möjligheter på den japanska marknaden”, framhåller utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Avtalet avskaffar omedelbart tullarna för över 90 procent av EU:s export till Japan. Avtalet medför också transparens och lättnader i affärsmiljön genom att stärka användningen av internationella standarder. Redan under förhandlingsprocessen har flera betydande handelshinder undanröjts bland annat för hälsoteknikprodukter, läkemedel, kosmetik och textiler. Det öppnas också nya affärsmöjligheter i anslutning till de japanska städernas offentliga upphandlingar.

”Japan är redan nu en växande handelspartner. De kvalitetsmedvetna japanerna är intresserade av finländska produkter. I och med avtalet förbättras våra produkters konkurrenskraft ytterligare. Samtidigt gynnas de finländska konsumenterna då importtullarna avskaffas från japanska produkter”, fortsätter minister Virolainen.

Japan är näst efter Kina Finlands största handelspartner i Asien. Värdet på Finlands varuexport uppgick till 1,3 miljarder euro 2017 och värdet på importen till 716 miljoner euro. Exporten inom tjänstehandeln uppgick till 720 miljoner euro och importen till ca 261 miljoner euro 2017.

Ytterligare information: Marjut Akola, enhetschef, enheten för marknadstillträde, tfn 0295 351 105

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.