Bild:
Nyheter 22.5.2019

EU söker nya medarbetare – är du en av dem?

Att begränsa klimatförändringarna, främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning, garantera livsmedelssäkerheten och skydda de mänskliga rättigheterna är några exempel på EU:s ansvarsområden. För skötseln av dessa och andra uppgifter har EU jobb att erbjuda experter på många olika områden. Utöver jurister, ekonomer, informatörer och språkvetare behöver unionen experter på till exempel forskning, yttre förbindelser och byggande.

Just nu söker EU nya medarbetare till expertuppgifter inom olika politikområden i EU. Om du har åtminstone en kandidatexamen (eller motsvarande) inom vilket ämnesområde som helst, du trivs utmärkt i en internationell arbetsmiljö och du är motiverad att påverka EU:s framtid, är du just den vi söker!

Ingen arbetserfarenhet krävs, så även nyutexaminerade kan söka. Ansökningstiden börjar den 23 maj och pågår till den 25 juni.

Utbildning och goda förberedelser finländarnas trumfkort

Maria Nurmi työskenteelee Suomen lähettämänä kansallisena asiantuntijana EU:n henkilöstövalintatoimistossa.
Maria Nurmi arbetar vid Europeiska rekryteringsbyrån som utsänd nationell expert från Finland.

EU rekryterar personal för fast anställning via allmänna uttagningsprov. Uttagningsproven består av flera faser, där bland annat analys- och problemlösningsförmåga samt kommunikations- och samarbetsförmåga testas. De datorbaserade proven i den första fasen kan utföras i Finland eller i ett annat EU-medlemsland, men för att delta i uttagningsprovets sista fas, utvärderingscentrumet, krävs att deltagaren reser till Bryssel (man kan ansöka om ersättning för resekostnaderna).

Finländarnas höga utbildning och goda språkkunskaper samt omsorgsfulla förberedelser och övning inför proven ger goda förutsättningar för att klara sig bra i uttagningsproven. När man söker jobb internationellt är det viktigt att kunna tala inför publik. Vid intervjuer och grupparbeten lönar det sig att modigt framföra egna välgrundade synpunkter.

De som blivit godkända i ett uttagningsprov tas med på en så kallad reservlista, som institutionerna kan rekrytera personal från enligt behov. Finska staten erbjuder finländska sökande sparring inför uttagningsproven och stöd för jobbsökningen.

En internationell arbetsmiljö i hjärtat av Europa

EU:s institutioner erbjuder möjligheter att arbeta med de viktigaste utmaningarna i vårt samhälle. Tjänstemännen uppmuntras till att kontinuerligt utveckla sin kompetens genom arbetsrotation. Under karriären är det möjligt att arbeta i många olika uppgifter, om man vill till och med inom olika ämnesområden. För intresserade innebär en EU-karriär också möjligheter att arbeta vid EU:s representationer och delegationer på olika håll i världen. Mer information om EU:s verksamhet finns till exempel i webbtjänsten EU and me. Den internationella arbetsmiljön gör att man får använda och utveckla sina språkkunskaper på ett mångsidigt sätt tillsammans med kolleger från olika länder.

Vid EU erbjuds också visstidsanställningar och praktikplatser. Praktik vid en EU-institution är ett utmärkt sätt att bekanta sig med livet och politiken i Europas hjärta.

Finländare behövs i arbetsuppgifter vid EU, eftersom EU:s framtid byggs genom expertis från och samarbete mellan alla länder. Vid EU:s institutioner arbetar cirka 1 300 finländare. Kanske du kan bli en av dem? Läs mer på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats och lämna in din ansökan!

Maria Nurmi

Skribenten arbetar vid Europeiska rekryteringsbyrån som utsänd nationell expert från Finland.