Bild:
Nyheter 26.8.2019

EU:s utrikesministrar samlas i Helsingfors för att diskutera Mellanöstern med omnejd, hybridhot och det arktiska området

EU-ländernas utrikesministrar håller ett informellt möte (Gymnichmöte) i Helsingfors den 29–30 augusti. De kommer att diskutera bland annat Mellanöstern med omnejd, det arktiska området och hybridhot. Dessutom kommer de att med utrikesministrarna från partnerländerna på västra Balkan diskutera regionalt samarbete.

Ordförande för mötet är Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Mötet börjar torsdagen den 29 augusti med en gemensam diskussion om hybridhot med försvarsministrarna. Att avvärja hybrid- och cyberhot är en av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap. Under sitt ordförandeskap strävar Finland efter att utveckla EU:s resiliens och att öka medvetenheten om hybridhot. På torsdagen kommer utrikesministrarna också att ingående behandla läget i Mellanöstern med omnejd.

Fredagen den 30 augusti kommer utrikesministrarna att diskutera det arktiska området. Till följd av klimatuppvärmningen kommer det arktiska områdets strategiska betydelse att öka i Europa och globalt under de kommande åren och årtiondena. Finland anser att det är viktigt att området uppmärksammas inom såväl EU:s yttre förbindelser som EU:s inre politik.

Efter Gymnichmötet ordnas en ministerlunch, som Finlands utrikesminister Pekka Haavisto är värd för och vars tema är stödjande av människorättsförsvarare. I lunchen deltar också inbjudna internationella människorättsförsvarare.

Gymnichmötet ordas två gånger per år i rådets ordförandeland. Mötet har fått sitt namn enligt det slott som finns i Erftstadt i Tyskland där det första mötet av det här slaget ordnades.

Finland är ordförande i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2019. Under sitt ordförandeskap ordnar Finland sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors. Preliminärt mötesprogram och information för medierna https://eu2019.fi/sv/evenemang/2019-08-29/informellt-mote-mellan-utrikesministrarna-gymnich-

Mer information: Matti Nissinen, enhetschef, tfn +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.