Bild:
Nyheter 13.9.2019

Brexit-tips: kom-ihåg-lista för britter bosatta i Finland

Finland och EU har som mål, att förhandlingarna om brexit ska leda till ett avtal som garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Om det avtal som förhandlats fram inte träder i kraft, innebär det att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ett utträde utan avtal är fullt möjligt, och därför är det bra att vara förberedd. Det skulle nämligen betyda att tillämpningen av EU:s grundfördrag och EU-lagstiftningen i Storbritannien skulle upphöra med omedelbar verkan.

Brexit utan avtal orsakar förändringar både för finländare bosatta i Storbritannien och för britter bosatta i Finland. I denna artikel ger vi exempel på följderna av ett brexit utan avtal och tipsar om hur britter bosatta i Finland kan förbereda sig.

Brittiska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland ska byta sitt brittiska körkort till ett finskt körkort.

”Jag och min brittiska man har redan bott i Finland i ett par år. Inte är det väl något som vi måste göra på grund av brexit?”

”Det är några saker om alla britter bosatta i Finland ska se till innan brexit”, konstaterar ledande sakkunniga Jarmo Tiukkanen vid inrikesministeriet. De tre viktigaste är:

  • Brittiska medborgare bosatta i Finland ska se till att de har registrerat sin uppehållsrätt i EU vid Migrationsverket innan utträdesdagen. På så vis kan de fortsätta vistas, bo, arbeta, studera och åtnjuta social trygghet till utgången av 2020 också ifall av brexit utan avtal. Läs mer på Migrationsverkets webbplats: https://migri.fi/sv/brexit/sv.
  • Dessutom lönar det sig för varje brittisk medborgare att kontrollera vid närmaste magistrat att hens hemkommun är antecknad i befolkningsdatasystemet. Personer som har en hemkommun i Finland har rätt till de social- och hälsovårdstjänster som ordnas av kommunen. Mer information: https://www.maistraatti.fi/sv/magistraterna/.
  • Körkort utfärdade i Storbritannien godkänns för turister, men brittiska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland ska byta sitt brittiska körkort till ett finskt körkort. Körkort för personbil eller motorcykel ska bytas ut inom två år efter att du bosatt dig permanent i Finland, men alltid innan det gamla körkortet går ut. Om körkortet inte längre är giltigt eller om du bott i Finland i mer än två år måste du också avlägga förarexamen (teori- och körprov). Förarexamen krävs också om du ska byta ut ett lastbils- eller busskörkort. Läs mer på webbplatsen för transport- och kommunikationsverket Traficom: https://www.traficom.fi/sv/transport/liikennejarjestelma/hur-brexit-paverkar-transport-och-kommunikation.

Studiestöd som med stöd av EU-lagstiftningen betalas till brittiska medborgare som studerar i Finland upphör vid ett avtalslöst utträde.

”Jag är en britt bosatt i Finland och jag studerar vid ett finskt universitet. Jag har registrerat min uppehållsrätt och bytt ut mitt körkort. Då påverkar väl inte brexit längre mig, eller hur?”

”Det finns vissa frågor som har att göra med studier, som brittiska medborgare i Finland bör veta. Det lönar sig att vara beredd också på detta område”, säger EU-samordnaren Henrik Ruso vid undervisnings- och kulturministeriet.

  • Brittiska medborgares fria rörlighet inom EU upphör vid ett avtalslöst utträde.
  • Studiestöd som med stöd av EU-lagstiftningen betalas till brittiska medborgare som studerar i Finland upphör vid ett avtalslöst utträde.
  • Om Storbritannien lämnar EU utan avtal kommer brittiska medborgare att bli tvungna att betala terminsavgift om de deltar i utbildning på främmande språk som leder till högskoleexamen i Finland.
  • Läs mer på undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/sv/brexit1.

”Jag är en britt bosatt i Finland och vid sidan om mina studier arbetar jag deltid som programmerare för ett finskt företag. Har det något med brexit att göra?”

  • Din arbetsgivare kan försäkra sig om att du har rätt att arbeta i Finland genom att av begära en utredning om att du registrerat din uppehållsrätt, om du vistats i Finland redan före utträdesdagen. Läs mer på arbets- och näringsministeriets webbplats: https://tem.fi/sv/konsekvenser-for-medborgarna.

Mer information om förberedelser inför ett eventuellt brexit utan avtal:  https://vnk.fi/sv/information-om-brexit/brexit-utan-avtal.